ติวเข้มนักออกแบบรุ่นใหม่ไปสู้เวทีโลก

ส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย

     เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยแบบ 360 องศา อีกทั้งสร้างการเติบโตของธุรกิจแฟชั่นทั้งในไทยและต่างประเทศอย่างยั่งยืน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดโครงการไทย ทัช ซีซั่น 3 โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตนักออกแบบไทยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพและสร้างโอกาสในการนำเสนอผลงานในระดับสากล และเพื่อให้นักออกแบบหน้าใหม่ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 24 คนได้พัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ การค้นหาแรงบันดาลใจ การสร้างแบรนด์ รวมถึงเรียนรู้และแก้ปัญหาเหตุการณ์เฉพาะหน้า ตลอดจนได้รับความรู้ในเชิงการตลาดเพิ่มมากขึ้น โดย วิจักขณ์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมจับมือกับ ชนิสา แก้วเรือน ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดกิจกรรมอบรมอย่างเข้มข้นตลอด 3 วัน 2 คืน 

ติวเข้มนักออกแบบรุ่นใหม่ไปสู้เวทีโลก

พลพัฒน์ อัศวะประภา ติวเข้มอย่างใกล้ชิด

       ในงานมีกลุ่มดีไซเนอร์ชั้นนำของเมืองไทยในนามสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในการอบรมทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีดีไซเนอร์แถวหน้าแท็กทีมกันมาถ่ายทอดความรู้อย่างไม่หวงวิชา

ติวเข้มนักออกแบบรุ่นใหม่ไปสู้เวทีโลก

ภาณุ อิงคะวัต

      ภาณุ อิงคะวัต เผยถึงสิ่งที่จะทำให้ดีไซเนอร์หน้าใหม่ก้าวสู่คำว่าประสบความสำเร็จนั้น ประกอบด้วยปัจจัยหลักๆ ได้แก่ ความสามารถของแต่ละคน นั่นหมายถึงความคิดในการสร้างสรรค์งานให้โดดเด่น มีความน่าสนใจ และสร้างความแตกต่างทั้งในแง่การออกแบบและคุณภาพ ถัดมาคือต้องมีความสมดุลระหว่างคำว่านักธุรกิจกับนักสร้างสรรค์ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่นักออกแบบต้องเข้าใจการตลาด มีกลยุทธ์ที่ชัดเจน สามารถออกแบบสินค้าให้สนองความต้องการของตลาดได้ และตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ วางโพซิชั่นนิ่งของแบรนด์ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเข้าใจการบริหารงาน บริหารองค์กรอย่างเป็นระบบ เป็นต้น

     ทั้งนี้หลังจากนักออกแบบหน้าใหม่ผ่านการติวเข้มจากดีไซเนอร์ตัวจริงแล้ว คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบเพียง 10 คน เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเวิร์กช็อปแบบตัวต่อตัว เพื่อผลิตชิ้นงานจริงและเฟ้นหาผู้เข้ารอบสุดท้าย โดยผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบสุดท้ายจะได้นำผลงานไปร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ระดับโลกภายใต้ชื่อ อะเมซอน แฟชั่น วีก โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16-21 ตุลาคมนี้ ซึ่งนับเป็นเวทีระดับสากลที่จะช่วยประกาศศักยภาพของดีไซเนอร์ไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่วงการแฟชั่นโลกและเป็นบันไดให้ก้าวสู่ความสำเร็จต่อไป

ติวเข้มนักออกแบบรุ่นใหม่ไปสู้เวทีโลก


เปิดอ่าน