สำนวนฟังสบายแต่ใช้ในสถานการณ์ที่เลวร้าย

สำนวนที่ฟังรื่นหูหรือสละสลวยแต่ใช้ในสถานการณ์ที่เลวร้าย

       วงการสื่อสิ่งพิมพ์ขณะนี้กำลังอยู่ในภาวะวิกฤติ หลายสำนักพิมพ์ทะยอยปิดตัวหรือปลดพนักงานออกเพื่อความอยู่รอด ในภาษาอังกฤษ มีคำหรือสำนวนที่ฟังรื่นหูหรือสละสลวย (euphemisms --อ่านว่า ยูฟะมิสซึม) ที่ใช้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเมื่อบริษัทไล่หรือปลดพนักงานออก เช่น ใช้ว่า การเกษียณก่อนกำหนด (early retirement) หรือการสมัครใจลาออก (voluntary retirement) แทนที่จะใช้ว่า You’re fired. (คุณถูกไล่ออก) มาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันค่ะ

  

career alternative enhancement

การเพิ่มทางเลือกอาชีพ

career change opportunity

โอกาสเปลี่ยนอาชีพ

career transition

การเปลี่ยนผ่านอาชีพ (ไปสู่อาชีพใหม่)

constructive discharge / constructive dismissal

การปลดออกอย่างสร้างสรรค์

decline a contract extension

ปฏิเสธการต่อสัญญา

decruit

ปลดพนักงานออก

defund

เลิกจ่ายเงินค่าจ้าง

dehire

เลิกจ้าง

deselect

ปลดออก

distaff

ปลดพนักงาน

discharge / dismiss / make redundant / lateralize

ปลดออกจากงาน

discontinue

หยุด เลิก ยุติ (การว่าจ้าง)

downscale / downsize

ลดขนาดองค์กร

early retirement opportunity

โอกาสเกษียณก่อนกำหนด

employee transition

การเปลี่ยนพนักงาน

end of a trial period

จบช่วงทดลองงาน

excessing

การปลดพนักงานออกโดยเฉพาะ ที่จัดว่าเป็นส่วนเกิน

free up for the future

มีเวลาว่างสำหรับอนาคต

indefinite idling

ว่างหรืออยู่เฉย ๆไม่มีกำหนด

involuntary separation

การแยกกันอย่างไม่สมัครใจ (หมายถึงสัมพันธภาพระหว่างบริษัทและพนักงาน)

let go

เลิกจ้าง

make internal efficiencies

ปรับปรุงกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพภายใน

negotiate a departure

เจรจา ต่อรองว่าด้วยการออกจากงาน

outplace

หางานใหม่ให้พนักงานที่ถูกเลิกจ้าง

outsource

จัดจ้างคนภายนอก

personnel realignment

การปรับโครงสร้างบุคลากร

personnel surplus reduction

ลดพนักงานส่วนเกิน

rationalize the workforce / reduce headcount / reduce in force (or riffing)

ลดจำนวนพนักงาน

re-engineer the staff

รื้อปรับระบบพนักงาน

relieve one of duties

ปลดเปลื้องภาระหน้าที่

reorganize (or re-org) / restructure / reshuffle / streamline

ปรับโครงสร้างองค์กร

retrench

ลดค่าใช้จ่าย

rightsize

ปรับลดขนาดองค์กรให้เหมาะสม

skill-mix adjustment

การปรับเปลี่ยนความหลากหลายของความชำนาญงาน

workforce imbalance correction

การแก้ไขความไม่สมดุลของแรงงาน 

                                                 แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

                                                                                                ผศ. ชลาธิป ชาญชัยฤกษ์

 


เปิดอ่าน