...ภาพลวงตา...

...ภาพลวงตา... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร ผู้เขียน.. นายทิวา


          ๏ ร้อยกรองร้อยแก้วร้อยกล    สื่อสารสับสนเสกสร้าง
จริงเท็จเท็จจริงจัดวาง    ถูกบ้างผิดบ้างลวงตา
          ๏ จริงจริงเท็จเท็จกำกวม    ส่วนตัวส่วนรวมรวมค่า
เป็นไปอย่างที่เป็นมา    เป็นไปยิ่งกว่าเคยเป็น
          ๏ ความจริงปนความไม่จริง    ปนทุกทุกสิ่งให้เห็น
เย็นเย็นร้อนร้อนร้อนเย็น    ทุกทุกประเด็นความจริง
          ๏ ความเท็จปนความไม่เท็จ    เสร็จเหมือนไม่เสร็จทุกสิ่ง
ชนะพ่ายแพ้ช่วงชิง    เลื่อนไหลหยุดนิ่งจำนน
          ๏ ความดีไม่เหมือนความดี    มีเหมือนไม่มีสับสน
วนวกเวียนว่ายวกวน    ยิ่งกว่าเล่นกลความดี
          ๏ ความชั่วไม่เหมือนความชั่ว    หม่นหม่นมัวมัวป้ายสี
มีเหมือนว่าไม่เหมือนมี    ชั่วชีวิตชี้ผู้คน
          ๏ ถูกผิดจริตมายา    ลวงใจลวงตาทุกหน
ปาดป้ายเปรอะเปื้อนปลอมปน    ลวงตาลวงตนลวงพราง
          ๏ ร้อยกรองร้อยแก้วร้อยกล    สื่อสารสับสนเสกสร้าง
จริงเท็จเท็จจริงจัดวาง    ถูกบ้างผิดบ้างลวงตา !.
.......................................
(หมาเยหตุ ...ภาพลวงตา... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร ผู้เขียน.. นายทิวา)


เปิดอ่าน