"เอิร์น" จิรวรรณ นำเด็กร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้

"เอิร์น" จิรวรรณ นำเด็กนักเรียนร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

       “เอิร์น” จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง (ยืนที่ 2 จากซ้าย) รองผู้จัดการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี นำเด็กนักเรียนร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ใส่กระถางเล็กๆ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปลูกฝังให้ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตั้งแต่เด็กๆ


เปิดอ่าน