พ่อแม่ยุคใหม่ตรวจคัดกรองก่อนตั้งครรภ์

ไลฟ์สไตล์ > Health  :  5 มิ.ย. 2560

ตรวจก่อนตั้งครรภ์ เพื่อสุขภาพลูกน้อยที่แข็งแรง

        “ลูก” คือ สายใยรัก ที่ถักทอความผูกพันของทุกคนในครอบครัวไว้ ดังนั้นทุกครอบครัวมีความฝันและปรารถนาที่จะมีลูกอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อมาเติมเต็มความรักความอบอุ่นในครอบครัว โดยพ่อแม่ทุกคนล้วนหวังอยากให้ลูกน้อยที่เกิดมาสุขภาพแข็งแรง มีพัฒนาการที่ดี ไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง   

        ดร.เกษร เตียวศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและคัดกรองตัวอ่อน กล่าวว่า ปัจจุบันโรคทางพันธุกรรมที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกมีมากกว่า 1,000 ชนิด แต่ที่พบมากที่สุด คือ โรคธาลัสซีเมีย คือ โรคโลหิตจางชนิดหนึ่งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เกิดจากความผิดปกติในการสังเคราะห์ฮีโมโกลบิน ซึ่งเป็นโปรตีนสำคัญในเม็ดเลือดแดง ทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนจากปอดไปยังอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียจะไม่สามารถสร้างโปรตีนโกลบินได้ตามปกติ หรืออาจสร้างได้น้อยลง ส่งผลให้เม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยขาดความยืดหยุ่น และมักจะถูกม้ามทำลาย นำไปสู่ภาวะโลหิตจางหรือภาวะซีด และทำให้เม็ดเลือดแดงลำเลียงออกซิเจนไปส่วนต่างๆ ของร่างกายได้น้อยลง 

พ่อแม่ยุคใหม่ตรวจคัดกรองก่อนตั้งครรภ์

ดร.เกษร เตียวศิริ

       "โดยปกติแล้วพ่อแม่ที่เป็นพาหะหรือโรคทางพันธุกรรมจะมีการถ่ายทอดโรคไปสู่ลูก หรือคุณแม่บางรายมักเจอปัญหาการแท้งซ้ำซาก ดังนั้นการวางแผนการมีบุตรจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้สามารถที่จะตรวจความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อนจากผลการตรวจอย่างละเอียดในระดับยีนและโครโมโซม เพื่อคัดตัวอ่อนที่มีพันธุกรรมผิดปกติออกไป ก่อนจะย้ายตัวอ่อนที่สมบูรณ์กลับสู่ครรภ์มารดา หรือแม้แต่ในกรณีที่หากพ่อแม่เป็นพาหะแล้วทำให้เด็กที่เกิดมาต้องเป็นโรคธาลัสซีเมีย จึงสามารถช่วยผู้ป่วยเด็กให้มีโอกาสหายได้ด้วยการใช้เซลล์ต้นกำเนิด หรือสเต็มเซลล์ที่มีเนื้อเยื่อที่เข้ากันได้มารักษา ด้วยการคัดกรองตัวอ่อนและจับคู่เนื้อเยื่อที่ตรงกันเพื่อให้แม่ให้กำเนิดบุตรอีกหนึ่งคน แล้วนำเซลล์ต้นกำเนิดจากบุตรคนน้องนำไปปลูกถ่ายรักษาบุตรคนพี่ได้ เพราะเด็กที่เกิดมาได้ผ่านกระบวนการตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย และผ่านกระบวนการตรวจความเข้ากันของเนื้อเยื่อมาแล้ว โครงการ “ท้องปลอดโรค ลูกปลอดภัย” ของศูนย์ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากและวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อน ที่เทคโนโลยีทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย จึงถือเป็นโครงการช่วยเหลือสังคมเพื่อช่วยลดปัญหา และลดภาวะความเสี่ยงในการเกิดโรคทางพันธุกรรมได้เป็นอย่างมาก" ผู้เชี่ยวชาญ กล่าว

       ดร.เกษร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า โครงการ “ท้องปลอดโรค ลูกปลอดภัย” ถือเป็นโครงการต้นแบบที่ดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ความเข้าใจก่อนการตั้งครรภ์อย่างถูกต้อง เป็นการหยุดการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรมไม่ให้ไปสู่ลูกที่จะเกิดมา จึงอยากแนะนำคุณพ่อคุณแม่ที่คิดอยากมีลูกทุกคนว่าไม่จำเป็นต้องมีโรคถ้ารู้สึกว่าตัวเองเองมีบุตรยากก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้เพื่อวางแผนการตั้งครรภ์ต่อไป


เปิดอ่าน