...คำถามที่ไม่มีคำตอบ...

 ...คำถามที่ไม่มีคำตอบ... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร ผู้เขียน... นายทิวา 

 

          ๏ ถามแล้วถามอีกไม่รู้จบ            ตอบไม่มีวันครบทุกคำถาม
ต่างคนต่างคิดต่างนิยาม            โดยไม่มีหมายความเอาตามใจ
          ๏ นั่นก็ถามนี่ก็ถามโน่นก็ถาม        เหมือนจะฟังความคลายสงสัย
แต่ก็แค่เหมือนอยู่ร่ำไป            เพราะถามแล้วก็ถามใหม่หลายครั้งครา
          ๏ นั่นก็ถามนี่ก็ถามโน่นก็ถาม        นับหนึ่งสองสามถึงสี่ห้า
แล้วก็ต้องนับใหม่ไปไปมามา        ต่อหน้าต่อตาอยู่หลายครั้ง 
          ๏ นั่นก็ถามนี่ก็ถามโน่นก็ถาม        ตอบจนครั่นคร้ามขนหัวตั้ง
แต่เหมือนไม่มีคำตอบคาราคาซัง        คาไว้แค่ความหวังค้างค้างคาคา
          ๏ นั่นก็ถามนี่ก็ถามโน่นก็ถาม        ต่างคนต่างพล่ามต่างมุสา
ตอบตรงคำถามดูธรรมดา            ตอบไม่ตรงดีกว่าดูน่าดู
          ๏ นั่นก็ถามนี่ก็ถามโน่นก็ถาม        ตามติดติดตามตามเป็นหมู่
แห่ตามกันไปข้างข้างคูคู            รู้ไม่ต้องรู้ไม่ต้องเรียน
          ๏ นั่นก็ถามนี่ก็ถามโน่นก็ถาม        ผู้คนล้นหลามตามโบยเฆี่ยน
ความเท็จความจริงแนบและเนียน        วนวนเวียนเวียนในวังวน
          ๏ ถามแล้วถามอีกไม่รู้จบ            ตอบอย่างไรก็ไม่ครบทุกเหตุผล
เมื่อต่างเอาแต่ถามทุกทุกคน            แต่ไม่มีใครตอบตนตอบตัวเอง !.

........................................
(หมายเหตุ ...คำถามที่ไม่มีคำตอบ... : คอลัมน์  ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน...  นายทิวา)

 


เปิดอ่าน