"เจ้าหญิงมาโกะ"จะทรงเข้าพิธีหมั้น

เซเลบริตี้, ไลฟ์สไตล์, คมชัดลึก, ฐานันดรศักดิ์, ลาออก, เสกสมรส, พระราชนัดดา, พระสหาย, ทรงหมั้น, ฟุมิฮิโตะ เจ้าอากิชิโนะ, เจ้าฟ้าชายวิลเลียม, พระองค์ใหญ่, พระธิดา, มาโกะแห่งอากิชิโนะ, แถลงการณ์, ญี่ปุ่น, สำนักพระราชวัง, เจ้าหญิงมาโกะ, เจ้าหญิง, มา, โกะ, จะ, ทรง, เข้า, พิธี, หมั้น

ต้องลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตามกฎมณเฑียรบาลที่เคร่งครัด

          สำนักพระราชวังญี่ปุ่นได้แถลงการณ์เรื่องเจ้าหญิงมาโกะแห่งอากิชิโนะ วัย 25 ชันษา พระธิดาพระองค์ใหญ่ในเจ้าฟ้าชายฟุมิฮิโตะ เจ้าอากิชิโนะ ทรงหมั้นกับพระสหาย เคอิ โคมุโระ วัย 25 ปี ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน ทั้งนี้ เจ้าหญิงมาโกะ จะทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ที่จะทรงเสกสมรสและต้องลาออกจากฐานันดรศักดิ์ แห่งพระราชวงศ์ตามกฎมณเฑียรบาลที่เคร่งครัด


เปิดอ่าน