...ไม่รู้ตื่น(ถ้า)ไม่รู้ตัว...

...ไม่รู้ตื่น(ถ้า)ไม่รู้ตัว... : คอลัมน์ทำเนียบราษฎร ผู้เขียน... นายทิวา

 

          ๏ ดำผุดดำว่ายไม่ยอมหยุด               ดำว่ายดำผุดอยู่ไม่หาย
เห็นเห็นกันอยู่ต้นยันปลาย                รู้เห็นจุดหมายว่ายเวียนวน
          ๏ รู้เช่นเห็นชาติแต่ชาติก่อน             ชาตินี้ยังย้อนทุกแห่งหน
ไปจนถึงชาติหน้าเหมือนเล่นกล        ทุกชาติไม่พ้นว่ายวนเวียน
          ๏ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าธรรมดา                   หมูไปไก่มาเหมือนว่าเปลี่ยน
ยื่นหมูยื่นแมวทำเนียนเนียน               เรียนรู้รู้เรียนเหมือนเรียนรู้
          ๏ เรียนรู้รู้เรียนไม่รู้เรียน                    สะอิดสะเอียนแห่รวมหมู่
ทำเหมือนว่าเรียนผิดเป็นครู              แต่ไม่มีแม้สักครู่ที่รู้ตัว
          ๏ ไม่รู้อะไรแต่ไหนมา                      ไม่รู้คุณค่าน่าชวนหัว
ไม่รู้ยังหน้ามืดยังตามัว                     ไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วไม่รู้เลย
          ๏ ไม่รู้ความเป็นไปความเป็นมา          ไม่รู้หลังไม่รู้หน้าอยู่เฉยเฉย
ไม่รู้ที่เคยคุ้นที่คุ้นเคย                       ไม่รู้ลับหรือเปิดเผยไม่เคยรู้
          ๏ จึงดำผุดดำว่ายไม่ยอมหยุด           จึงดำว่ายดำผุดเหมือนมาสู่
จึงดำแล้วดำเล่าข้างข้างคูคู               จึงที่ยืนที่อยู่ไร้ที่ยืน
          ๏ ย้อนแต่ชาติปางก่อนย้อนมาใหม่     จบชาตินี้ก็ยังใช่ความขมขื่น
กว่าจะถึงชาติหน้าต้องกล้ำกลืน         อีกกี่ชาติก็ไม่รู้ตื่นถ้าไม่รู้ตัว !.


..................................
(หมายเหตุ  ...ไม่รู้ตื่น(ถ้า)ไม่รู้ตัว... : คอลัมน์ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน... นายทิวา)


เปิดอ่าน