ชมดอกดารารัตน์ ต้นแบบดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

เพลาเพลิน บุรีรัมย์ เปิดสวน "ดอกดารารัตน์ (แดฟโฟดิล)" ดอกไม้ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 พระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระองค์

       อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน บุรีรัมย์ เปิดสวน “ดอกดารารัตน์ (แดฟโฟดิล)” ดอกไม้ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 พระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระองค์ เมื่อครั้งยังมิได้ราชาภิเษกสมรส ขณะประทับอยู่ ณ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งนำมาเป็นต้นแบบในการทำดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่จะถึงนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ 

ชมดอกดารารัตน์ ต้นแบบดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

 เปิดอ่าน