ร้อนนัก พักชมปลา เขาสก สุราษฎร์ฯ

ทางหลวงสาย 401 สุราษฎร์ธานี-ตะกั่วป่า เส้นทางหลักที่เชื่อมฝั่งอ่าวไทยกับอันดามัน มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลากหลาย วัดถ้ำวราราม ก็ตั้งอยู่ริมถนนสายนี้

ร้อนนัก พักชมปลา วัดถ้ำวนาราม เขาสก สุราษฎร์ธานี

      อากาศที่ร้อนจัดช่วงนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นอุปสรรคต่อผู้ที่มีความจำเป็นต้องขับรถไปไหนไกลๆ ไม่น้อย เนื่องจากจะทำให้เกิดความอ่อนเพลียได้ง่าย ฉะนั้น จำเป็นต้องแวะพักเพื่อฟื้นสภาพร่างกายให้มีความกระชุ่มกระชวยก่อนออกเดินทางกันต่อ การแวะหยุดรถเพื่อพักผ่อนตามสถานที่ซึ่งธรรมชาติได้สรรสร้างไว้แล้ว มักจะเป็นทางเลือกลำดับต้นๆ นอกเหนือจากนำรถเข้าเติมน้ำมันหรือทำธุระส่วนตัวตามปั้มที่มีอยู่ตลอดทุกเส้นทาง

ร้อนนัก พักชมปลา เขาสก สุราษฎร์ฯ 

 

ร้อนนัก พักชมปลา เขาสก สุราษฎร์ฯ

      บนทางหลวงสาย 401 สุราษฎร์ธานี - ตะกั่วป่า เส้นทางหลักที่เชื่อมต่อฝั่งอ่าวไทยกับอันดามัน มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายซึ่งยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่เป็นจำนวนมาก ทิวทัศน์สองข้างทางสลับด้วยขุนเขาน้อยใหญ่ เขียวขจีแม้จะอยู่ในช่วงหน้าแล้งก็ตาม

      วัดถ้ำวราราม หรือวัดถ้ำปลา บ้านคลองเต่า ต .คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายดังกล่าว นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่ชื่นชอบของทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาช้านาน เพราะมีถ้ำหินปูนยาวกว่า 100 เมตร ทอดยาวลอดใต้ภูเขา สันนิษฐานว่าแต่เดิมเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และเป็นทางน้ำไหลผ่านลงไปสู่คลองสก ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมได้กราบนมัสการเพื่อความเป็นสิริมงคล

ร้อนนัก พักชมปลา เขาสก สุราษฎร์ฯ

 

ร้อนนัก พักชมปลา เขาสก สุราษฎร์ฯ

 

ร้อนนัก พักชมปลา เขาสก สุราษฎร์ฯ

สุดปลายถ้ำที่ทะลุไปติดกับคลองสก จะมีเวิ้งถ้ำใหญ่น้อย ปัจจุบันกลายเป็นท่าน้ำคอยให้บริการนักท่องเที่ยวลอ่งเรือยางชมธรรมชาติ มีปลาตะเพียนแดง หรือชาวบ้านเรียกว่า ปลาลำปำ จำนวนมากนับแสนตัว ว่ายวนอยู่เต็มพื้นที่ รออาหารจากนักท่องเที่ยวมาหว่านให้ นับเป็นจุดขายที่สำคัญ นอกเหนือจากได้พักผ่อนชื่นชมธรรมชาติที่สวยงาม แถมยังได้ทำบุญกับทางวัดและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตอภัยทานอีกด้วย / เรื่อง-ภาพ จรูญ ทองนวล NationPhoto

ร้อนนัก พักชมปลา เขาสก สุราษฎร์ฯ

 

ร้อนนัก พักชมปลา เขาสก สุราษฎร์ฯ

 

ร้อนนัก พักชมปลา เขาสก สุราษฎร์ฯ

 

ร้อนนัก พักชมปลา เขาสก สุราษฎร์ฯเปิดอ่าน