...ความหมายที่หายไป...

...ความหมายที่หายไป... :คอลัมน์  ทำเนียบราษฎรโดย...  นายทิวา

 

          ๏ ที่หายไปไม่ใช่ประวัติศาสตร์    และไม่ใช่ความเป็นชาติที่ขาดหาย
ไม่ใช่ความทรงจำที่กลับกลาย   หากแต่เป็นความหมายเกินหมายความ
          ๏ เมื่อต่างคนต่างคิดโดยแยกแตก   ต่างย่อมตอบโดยจำแนกต่อคำถาม
ต่างย่อมมีคำตอบเลือกนิยาม   และต่างย่อมเห็นตามความเห็นตน
          ๏ เมื่อต่างคนต่างเลือกความเข้าใจ   ทั้งใช่และไม่จึงสับสน
จึงต่างยืนยันประจัญประจญ   และต่างไม่อดทนไม่ทนทาน
          ๏ เมื่อต่างคนต่างเชื่อโดยชอบชัง ต่างก็ย่อมคุมขังทุกสถาน
โดยอคติกระทำการ  บนความร้าวฉานทุกหมู่ชน
          ๏ ดังนั้นความหมายจึงหายไป   หายจากหัวใจที่สับสน
หายไปทั้งหมดจากผู้คน  หายในความโกลาหลอย่างเงียบงัน
          ๏ ดังนั้นความหมายจึงหายไป   หายจากลมหายใจช่วงสั้นสั้น
หายจากกาลเวลาคืนและวัน   หายไปจากความฝันและความจริง
          ๏ ดังนั้นความหมายจึงหายไป   โดยไม่เหลืออะไรทุกทุกสิ่ง
อดีตสู่ปัจจุบันการช่วงชิง   อนาคตหยุดนิ่งรอตกตาย
          ๏ ที่หายไปไม่ใช่ประวัติศาสตร์   และไม่ใช่ความเป็นชาติที่ขาดหาย
ไม่ใช่ความทรงจำที่กลับกลาย    หากแต่เป็นความหมายเกินหมายความ !.
...........................................................
(หมายเหตุ ...ความหมายที่หายไป... :คอลัมน์  ทำเนียบราษฎรโดย...  นายทิวา)


 


เปิดอ่าน