พระจริยาวัตรอันงดงาม ในสมเด็จพระเทพฯ ในวัยเยาว์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ผ่านนิทาน "คนนี้คือใคร" โดย สุมาลี เป็นผู้ถ่ายทอด

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าผู้มีพระจริยาวัตรอันงดงาม ตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ มีพระอุปนิสัยใฝ่เรียนรู้ โปรดการอ่าน พระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยความเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความกตัญญูกตเวทิตา เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยมาโดยตลอด

พระจริยาวัตรอันงดงาม ในสมเด็จพระเทพฯ ในวัยเยาว์
    หลังจากเขียนหนังสือ “อยู่วังสระปทุม” ซึ่งเล่าถึงพระเมตตาคุณในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ที่ทรงเอื้อเฟื้อต่อสรรพสัตว์ ทั้งที่ทรงเลี้ยง ที่มาอาศัยพึ่งพระบารมี และที่มีชีวิตอยู่ในที่ต่างๆทั่วประเทศให้เด็กโต รวมไปถึงนักอ่านทุกเพศทุกวัยได้อ่านจนประสบความสำเร็จอย่างสูงมาแล้ว ล่าสุด สุมาลี นักเขียนและนักแปลวรรณกรรมเยาวชนผู้ได้รับรางวัลระดับประเทศ ได้นำพระจริยาวัตรอันน่าชื่นชมยิ่งนี้ของพระองค์มาถ่ายทอดในรูปแบบงานเขียนสำหรับเด็กเล็กเป็นครั้งแรกในชื่อ “คนนี้คือใคร” ซึ่งถือเป็นการจับปากกาเขียนนิทานครั้งแรกของ สุมาลี ด้วยเช่นกัน

พระจริยาวัตรอันงดงาม ในสมเด็จพระเทพฯ ในวัยเยาว์
    โดย สุมาลี เผยว่า “คุณสุวดี จงสถิตย์วัฒนา ขอให้ดิฉันเขียนหนังสือสำหรับเด็กเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ดิฉันเห็นว่าพระจริยาวัตรเมื่อทรงพระเยาว์นั้นน่าจะเป็นแบบอย่างแก่เด็กๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น โปรดการอ่านหนังสือ ตั้งใจเรียน ทรงช่วยเหลือเพื่อน ครู และเด็กอื่นๆ ดิฉันจึงแต่งเป็นกลอนอย่างง่ายๆ ใช้คำซ้ำๆกัน เพื่อให้เด็กที่เริ่มหัดอ่านหนังสือมีกำลังใจ อ่านได้คล่อง ส่วนคำถามที่ประกอบอยู่ในแต่ละหน้า คุณพ่อคุณแม่คงต้องช่วยอ่านให้ลูกฟัง แล้วช่วยกันหาคำตอบด้วย จะได้สนุกสนานทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะ”

พระจริยาวัตรอันงดงาม ในสมเด็จพระเทพฯ ในวัยเยาว์
    นอกจากนี้ สุมาลี ยังแนะนำวิธีใช้หนังสือ “คนนี้คือใคร” กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่า “นอกจากเด็กๆจะได้ฝึกการอ่านแล้ว ยังมีพระราชประวัติท้ายเล่มด้วย ซึ่งคุณพ่อคุณแม่คงต้องช่วยอ่านให้ลูกๆฟังค่ะ พระราชประวัติท้ายเล่มนี้เน้นเรื่องราวเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ยังทรงพระเยาว์ ดิฉันคาดว่าเด็กๆน่าจะชอบฟังด้วย พออ่านจบ อาจตั้งคำถามลูกๆจากเนื้อเรื่องที่อ่านให้ฟัง เป็นเหมือนการเล่นแข่งขันตอบปัญหา แล้วถ้ามีรางวัลให้นิดๆ หน่อยๆก็จะดีมาก ไม่ใช่รางวัลใหญ่โตอะไรหรอกค่ะ อาจให้เป็นสติ๊กเกอร์สวยๆ เช่น สติ๊กเกอร์ดาวติดบนหนังสือ หรือแค่ปรบมือให้ เด็กๆก็จะภูมิใจมากค่ะ  ตัวอย่างคำถาม เช่น ถามว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อทรงพระเยาว์ ทรงคิดว่าจะปลูกหญ้าอะไรในสนาม ถ้ามีวังของพระองค์เอง ถามคำศัพท์เช่นคำว่า นอน ในคำราชาศัพท์ใช้ว่าอะไร หรือถามว่า บรรทม แปลว่า อะไร หรือถามว่า สมเด็จแม่ทรงสอนเรื่องการเสวยอาหารอย่างไร (เสวยให้หมดทุกอย่าง ไม่ให้เลือกเสวย) ส่วนท้ายเล่ม เรื่องรู้จักนักเขียน รู้จักนักวาด ถ้าคุณพ่อคุณแม่อ่านให้ลูกๆ ฟังด้วย แม้จะไม่สนุก แต่จะฝึกนิสัยการอ่านของเด็กๆ นะคะ หัดให้รู้จักผู้แต่ง ผู้วาดรูป จะได้รู้ว่าการเลือกหนังสือวิธีหนึ่ง คือเลือกหนังสือจากผู้แต่ง ผู้วาดรูปที่เคยอ่าน เคยดู แล้วพอใจค่ะ”

พระจริยาวัตรอันงดงาม ในสมเด็จพระเทพฯ ในวัยเยาว์
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าที่เปี่ยมไปด้วยพระจริยาวัตรอันงดงาม การที่คุณพ่อคุณแม่ได้อ่านหนังสือ “คนนี้คือใคร” ให้ลูกๆฟัง จะช่วยให้เด็กได้ท่องจำและซึมซับพระจริยาวัตรอันงดงามนี้ได้ในเวลาอันรวดเร็ว ช่วยปลูกฝังให้เด็กๆทำตามและยึดถือพระองค์เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมให้ตนเองเป็นคนเก่ง เป็นคนดี และมีความสุขของครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้ต่อไป
    “คนนี้คือใคร” นิทานสร้างนิสัยดี จัดพิมพ์และจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ ในราคา 185 บาท ภาพประกอบสีสันสวยงามสี่สีทั้งเล่ม รังสรรค์โดย “สุทัศน์ ปาละมะ” นักวาดมือรางวัลจากหลากหลายเวที วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อได้ทาง www.nanmeebooks.com โทร. 0-2662-3000 กด 1 


เปิดอ่าน