...ระหว่างสองข้างยังมีรายทาง...

ไลฟ์สไตล์ > วรรณกรรม  :  19 มี.ค. 2560

วรรณกรรม, กวี, นายทิวา, ทำเนียบราษฎร, ระหว่าง, สอง, ข้าง, ยัง, รายทาง

...ระหว่างสองข้างยังมีรายทาง... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร โดย... นายทิวา

          ๏ มิได้มีแค่สองข้างอย่างสุดขั้ว    เพื่อหน้ามืดตามัวไม่เห็นหน

ระหว่างสองข้างที่ยินยล    รายทางยังปะปนระหว่างทาง

          ๏ เมื่อข้างหนึ่งยังมีอีกข้างหนึ่ง    ต่างฉุดลากกระชากดึงโดยแตกต่าง

ด้วยมือที่ฉุดดึงไม่ปล่อยวาง    อาจบางทีทั้งสองข้างยากสร้างทำ

          ๏ ความจริงย่อมประจักษ์ด้วยความจริง    มิใช่โดยการช่วงชิงหรือยีย่ำ

แท้แล้วความจริงถูกเคี่ยวกรำ    เพื่อบ่งชัดชี้นำโดยความจริง

          ๏ มิใช่การยื้อแย่งเพื่อได้มา    แค่ชัยชนะลวงตาในครู่นิ่ง

ที่แพ้มิได้แพ้การช่วงชิง    แต่แพ้เพราะทอดทิ้งความจริงนั้น

          ๏ ไม่มีหรอกความจริงเฉพาะใคร    ที่กลับมากลับไปช่วงสั้นสั้น

ในครู่ขณะหนึ่งใครยืนยัน    ใครที่ว่าอาจแปรผันกว่าบางใคร

          ๏ ในระหว่างรายทางของความจริง    สองข้างทางทิ้ง, รับและให้

เมื่อเหลือแค่สองข้างต่างคนต่างไป    ต้องรอถึงเมื่อไหร่ในความจริง

          ๏ แท้แล้วมิได้มีแค่สองข้าง    ยังมีระหว่างรายทางทุกสรรพสิ่ง

มิใช่แค่แพ้ชนะเพื่อช่วงชิง    และถูกทอดทิ้งทุกทุกคน

          ๏ มิได้มีแค่สองข้างอย่างสุดขั้ว    เพื่อหน้ามืดตามัวไม่เห็นหน

ระหว่างสองข้างที่ยินยล    ยังมีรายทางปะปนระหว่างทาง !.ฅ

...............................................

(หมายเหตุ ...ระหว่างสองข้างยังมีรายทาง... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร โดย... นายทิวา)


เปิดอ่าน