นมแม่เสริมเซลล์สมอง 2 เท่า

ไลฟ์สไตล์ > Health  :  16 มี.ค. 2560

สมองจะมีการพัฒนาสูงสุดถึง 80%ตั้งแต่ตั้งครรภ์ถึง 3 ขวบปีแรก จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสมองด้วยโภชนาการที่มีประโยชน์ที่สุด ซึ่งได้แก่นมแม่

        สมองเป็นอวัยวะสำคัญที่สุดของร่างกายมนุษย์ เราใช้สมองในชีวิตประจำวันอย่างมากมาย เพราะสมองคนเรามีเซลล์นับล้านเซลล์ และการเชื่อมโยงกันของเซลล์ประสาทเหล่านี้ทำให้สมองคนเราทำงานได้อย่างซับซ้อน รวมถึงควบคุมการทำงานต่างๆ ของร่างกายได้ เช่น การจดจำ การสื่อสาร การแก้สมการยากๆ หรือการใช้ตรรกะทางความคิด และการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม

นมแม่เสริมเซลล์สมอง 2 เท่า

         ทั้งนี้สมองจะมีการพัฒนาสูงสุดถึง 80%ตั้งแต่ตั้งครรภ์ถึง 3 ขวบปีแรก ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสมองด้วยโภชนาการที่มีประโยชน์ที่สุด ซึ่งได้แก่ นมแม่ นมแม่คือสุดยอดสารอาหารสำหรับทารก โดยองค์การอนามัยโลก (WHO)และยูนิเซฟแนะนำให้แม่ให้นมบุตรเป็นระยะเวลาอย่างน้อย6เดือน

      เพราะน้ำนมแม่มีสารอาหารที่สำคัญกว่า200ชนิดต่อการเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกัน อนุมูลอิสระที่จำเป็นสำหรับทารก โดยล่าสุด วงการแพทย์ตื่นตัวเป็นอย่างมาก หลังจากการค้นพบสุดยอดสารอาหารสมองที่พบในน้ำนมแม่ คือMFGM (Milk Fat Globule Membrane)

นมแม่เสริมเซลล์สมอง 2 เท่า

      ศาสตราจารย์ เจฟฟรีย์ เคลกฮอร์น ผู้อำนวยการสถาบันInstitute of Health & Biomedical Innovation for Child HealthResearch Centre of Queensland University of Technologyประเทศออสเตรเลีย เปิดเผยว่า งานวิจัยทางการแพทย์ล่าสุดค้นพบสารอาหารบำรุงสมองในนมแม่ ได้แก่MFGMซึ่งเป็นเยื่อหุ้มอนุภาคไขมัน เยื่อบางๆนี้อุดมไปด้วยโปรตีนและไขมันกว่า150ชนิดทำหน้าที่ช่วยสร้างปลอกไขมันหุ้มเส้นใยสมอง (Myelin Sheath)ช่วยเพิ่มความเร็วในการรับส่งสัญญาณประสาท

      โดยจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการพบว่า เมื่อMFGMทำงานร่วมกับDHAจะช่วยเสริมการเชื่อมต่อเซลล์สมองเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า โดยงานวิจัยชี้ว่าทารกที่ทานนมที่มีMFGMและDHAจะมีพัฒนาการสมองและสติปัญญาใกล้เคียงกับทารกที่ดื่มนมแม่ ดีกว่าทารกที่ดื่มนมที่เพิ่มดีเอชเอเพียงอย่างเดียวถึง 4 จุดให้สมองทำงานเต็มที่ทั้งระบบ และยังช่วยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์[6]หลากหลายผู้เชี่ยวชาญระดับโลกได้ยอมรับและตื่นตัวกับการเติมMFGMในผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับทารกและเด็ก 

นมแม่เสริมเซลล์สมอง 2 เท่า

 รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ 

         รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า “สมองของเด็กพัฒนาสูงสุดในช่วงตั้งครรภ์ถึง 3 ขวบปีแรก เรียกได้ว่าเป็นโอกาสทองที่มีความสำคัญมากต่อการพัฒนาทางสมองและพัฒนาการในอนาคตMFGMช่วยในขบวนการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์สมองนับแสนล้านเซลล์ ยิ่งเซลล์สมองมีการเชื่อมต่อมากขึ้นและเร็วขึ้นเท่าไร พัฒนาการทางสมองของเด็กก็จะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

      ซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันเอื้อให้สามารถสกัดMFGMเติมในผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับเด็กได้ถือเป็นความก้าวหน้าอีกระดับหนึ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์นมผงมีความใกล้เคียงกับนมแม่ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่น่าตื่นเต้นมาก หากคุณแม่มีความจำเป็นที่ไม่สามารถให้นมแม่ได้ เราควรให้นมผสมที่มีคุณภาพดี ที่จะช่วยพัฒนาสมองและพัฒนาการ”

        รศ.ดร.นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ยังให้ความเห็นว่า นมผสมที่มีสารอาหารที่มีประโยชน์อย่างMFGMก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพราะมีงานวิจัยที่มีแนวโน้มไปในทางที่ดีว่าช่วยส่งเสริมเรื่องของสติปัญญา และช่วยป้องกันการติดเชื้อ โดยกล่าวว่า“ปกติหลังคลอด ทีมแพทย์และพยาบาลจะให้ความรู้เกี่ยวกับการให้นมแม่และช่วยส่งเสริมคุณแม่ให้สามารถให้นมลูกได้สำเร็จ เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า นมแม่ดีที่สุด

นมแม่เสริมเซลล์สมอง 2 เท่า

         แต่ปัญหาของคุณแม่หลังคลอดบางท่านพบว่า คุณแม่อาจมีน้ำนมไม่เพียงพอหรือไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวได้ จากสาเหตุต่างๆ หรืออาจมีข้อห้ามในการให้นมแม่ เช่น การติดเชื้อบางชนิด หรือการใช้ยาบางอย่าง เป็นต้น ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้นมผสมเพิ่มเติมดังนั้นการเลือกให้ลูกได้รับนมผสมที่มีส่วนผสมของMFGMก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งของคุณแม่ที่จะช่วยให้ทารกได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างเหมาะสมและอาจช่วยสร้างเสริมในเรื่องพัฒนาการตามวัยของเด็กได้” 

       ด้าน นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กล่าวว่า “สมองประกอบด้วยไขมันถึง 60%และในน้ำนมแม่ก็พบไขมันเป็นส่วนประกอบสำคัญ ดังนั้นเยื้อหุ้มอนุภาคไขมันในนมแม่อย่างMFGMจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาสมองของลูก

       นอกจากนี้ งานวิจัยทางการแพทย์ยืนยันว่าเด็กที่ได้รับนมที่เสริมMFGMและDHAจะมีการพัฒนาความฉลาดได้อย่างเต็มระบบนอกเหนือจากด้านสติปัญญา นั่นคือความฉลาดทางอารมณ์ โดยเด็กที่อายุระหว่าง 2.5 – 6 ปี ที่รับประทานนมผสมMFGMและDHAจะมีสมาธิจอจ่อมากขึ้น ไม่ก้าวร้าว และมีอารมณ์ดี ไม่ห่วงกังวลกับการเข้าสังคม

     ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสู่การพัฒนาที่ดีในแง่ทัศนคติและพฤติกรรมของเด็กในอนาคต เราต้องยอมรับว่า ในสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เด็กที่ทั้งคิดเก่ง และคิดดี มีความก้าวล้ำทั้งความคิดและอารมณ์จะปรับตัวตามสภาพแวดล้อมได้ดีโดยมีคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนอย่างเหมาะสมทั้งด้านโภชนาการและการเลี้ยงดู รวมทั้งการปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี จะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในชีวิต และก้าวไปได้ไกลกว่าในโลกอนาคต”


เปิดอ่าน