"เสื้อผ้าฝ้าย"ระงับกลิ่นกาย

ไลฟ์สไตล์ > How to  :  16 มี.ค. 2560

ใครๆก็ไม่อยากมี กลิ่นตัว โดยเฉพาะเวลาที่เหงื่อออกเสื้อเชิ้ตฝ้ายปลอดกลิ่นตัว (Production of Body-Odorless Cotton Shirt) จึงผลิตขึ้นมาแก้ปัญหาดังกล่าว

 

         ใครๆก็ไม่อยากมี กลิ่นตัว โดยเฉพาะเวลาที่เหงื่อออกโครงการวิจัยการผลิตเสื้อเชิ้ตฝ้ายปลอดกลิ่นตัว (Production of Body-Odorless Cotton Shirt) นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา แสงวัฒนาโรจน์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมทำโครงการวิจัยอีก 5 คน

        โดยมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและบริษัท เอคโค่ เทรนด์ อินเตอร์ จำกัด เป็นแหล่งทุนวิจัยผลิตผ้าฝ้ายและเสื้อผ้าฝ้ายที่ดูดกลิ่นตัว ต้านแบคทีเรีย และต้านรังสียูวี โดยโดยทำ 3 ขั้นตอนคือ 1. ทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ (lab scale) 2. ผลิตผ้าจริงและตัดเย็บเป็นเสื้อในโรงงาน 3. ทดลองการสวมใส่จริงในภาคสนาม

"เสื้อผ้าฝ้าย"ระงับกลิ่นกาย

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา แสงวัฒนาโรจน์

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา กล่าวว่า แนวคิดเริ่มจากบุตรผู้ประกอบการรายหนึ่งมีกลิ่นตัวแรง จึงต้องการออกแบบเสื้อผ้าที่สามารถระงับกลิ่นกาย โดยเลือกเสื้อที่เป็นผ้าฝ้าย ด้วยสมบัติที่ซับน้ำดี และระบายความร้อนได้ดี ซึ่งผ้าฝ้ายจะถูกตกแต่งสำเร็จด้วยสารตกแต่งสำเร็จชนิดไซโคลเดกซ์ทรินเพื่อให้ผ้าดูดกลิ่นตัว และตกแต่งสำเร็จด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์เพื่อให้ผ้าต้านแบคทีเรียและต้านรังสียูวี A และ B ซึ่งรังสียูวี A และ B จะไม่ไปทำร้ายเซลล์ผิวหนังร่างกาย เป็นที่มาของเซลล์มะเร็ง ส่วนการป้องกันผิวดำอาจจะไม่ส่งผลโดยตรง

        โดยสูตรการตกแต่งสำเร็จที่เหมาะสมที่สุดในห้องปฏิบัติการได้ถูกคัดเลือกและนำไปขยายผลเป็นการตกแต่งสำเร็จผ้าในโรงงาน ผ้าที่ผ่านการตกแต่งสำเร็จในโรงงานส่วนหนึ่งถูกทดสอบสมบัติด้านการดูดกลิ่นตัว การต้านแบคทีเรีย การต้านรังสียูวีและความคงทนของสารบนผ้าต่อการซัก และผ้าอีกส่วนหนึ่งถูกตัดเย็บเป็นเสื้อให้ทดลองสวมใส่จริงเพื่อทดสอบความสามารถในการดูดกลิ่นตัวคนจริงๆ 

"เสื้อผ้าฝ้าย"ระงับกลิ่นกาย

        โดยมีการทดลองให้ชายและหญิง 12 ตัวอย่าง ได้ออกกำลังกายโดยส่วมใส่เสื้อตกแต่งสำเร็จที่มีเหงื่อหลังจากออกกำลังเสร็จเป็นเวลา 1 ชั่วโมง พบว่าหลังจากนั้นไม่มีกลิ่นตัว (เสื้อที่ไม่ได้ตกแต่งสำเร็จจะไม่สามารถดูดกลิ่นตัวคนเลย มีกลิ่นตัวระดับ 3 หรือระดับกลิ่นปานกลาง, กลิ่นตัวของทุกคนหลังออกกำลังกายอยู่ในระดับ 3 เท่ากันหมด)

        จากผลการวิจัย ดร.อุษากับคณะผู้ร่วมวิจัย สรุปได้ว่า การตกแต่งสำเร็จผ้าฝ้ายด้วยไซโคลเดกซ์ทรินและนาโนซิงค์ออกไซด์ และตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าฝ้าย ได้มีสมบัติต้านแบคทีเรียในระดับดีเลิศ สามารถดูดกลิ่นตัวจำลองและกลิ่นตัวคนจริงๆ จนหมดถึงเกือบหมด และสามารถต้านรังสียูวีได้ในระดับดีมาก

        ซึ่งความสามารถในการต้านแบคทีเรียในระดับดีเลิศจะคงทนต่อการซักล้างได้เกิน 20 รอบ ความสามารถในการดูดหรือลดกลิ่นตัวจะคงทนต่อการซักล้างได้ 15 รอบ และความสามารถในการต้านรังสียูวีที่ดีมากจะคงทนต่อการซักล้างได้เกิน 20 รอบ การตกแต่งสำเร็จผ้านี้ไม่มีผลกระทบต่อสีผ้า เพียงแต่ทำให้ผ้าดูดซึมน้ำช้าลงและผ้าแข็งกระด้างขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักกีฬาหรือบุคคลทั่วไปที่มีเหงื่อออกมาก

"เสื้อผ้าฝ้าย"ระงับกลิ่นกาย

     สนใจรับชมเสื้อที่ถูกออกแบบจากโครงการวิจัยผลิตเสื้อเชิ้ตฝ้ายปลอดกลิ่นตัว เป็นหนึ่งในนวัตกรรมจากเมือง Smart Cityได้ในงาน จุฬาฯ Expo 2017 วันที่15 -19 มีนาคม 2017 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เปิดอ่าน