...เมื่อคิดต่าง ?...

วรรณกรรม, ทำเนียบราษฎร, นายทิวา, เมื่อ, คิด, ต่าง, เมื่อคิดต่าง

...เมื่อคิดต่าง ?... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร ผู้เขียน..นายทิวา 

 

          ๏ เมื่อคิดต่างแตกต่างด้วยความต่าง    ย่อมไปคนละทางคนละถิ่น
เมื่อต่างยืนต่างยันไม่ได้ยิน    ย่อมไม่จบไม่สิ้นกระบวนความ
          ๏ เมื่อคิดต่างแยกแตกบนทางตีบ    ย่อมต้องบั่นต้องบีบไม่ต้องถาม
เมื่อต่างคิดต่างค่าต่างนิยาม    ย่อมไม่อาจคิดตามที่แตกไป
          ๏ เมื่อคิดต่างแล้วติดในความต่าง    ย่อมยิ่งใกล้ยิ่งห่างทั้งที่ใกล้
เมื่อปิดหูปิดตาปิดหัวใจ    ย่อมยิ่งห่างยิ่งไกลกว่าที่เป็น
          ๏ เมื่อคิดต่างคิดโต้ไม่คิดตอบ    ย่อมไม่หลุดกรงกรอบทั้งที่เห็น
เมื่อคิดต่างตอบโต้ทุกประเด็น    ย่อมร้อนไม่รู้เย็นไม่ยินยล
          ๏ เมื่อคิดต่างโลดเต้นเป็นที่ตั้ง    ย่อมไม่มีความหวังในทุกหน
เมื่อคิดตาต่อตาประจัญประจญ    ย่อมคือเหตุสู่ผลประจญประจัญ
          ๏ เมื่อคิดต่างคิดต้านหมดหน้าตัก    ย่อมไม่เหลือความรักและความฝัน
เมื่อผูกขาดความคิดเข้าโรมรัน    ย่อมรบราฆ่าฟันไม่เหลืออะไร
          ๏ เมื่อคิดต่างต่างคิดคิดแตกต่าง    ย่อมต้องมีพื้นที่ว่างหรือมิใช่ ?
เมื่อคิดต่างควรต้องต่างแตกต่างไป    ย่อมต้องมีพื้นที่ใหม่หรือไม่มี ?
          ๏ เมื่อคิดต่างควรต้องต่างคิดให้ตก    ย่อมชัดกว่าเวียนวกอยู่กับที่
เมื่อคิดต่างใช่ต้องแตกแยกย่ำยี    ย่อมอาจเปิดวิถีพื้นที่คิด !.
............................................................
(หมายเหตุ ...เมื่อคิดต่าง ?... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร ผู้เขียน..นายทิวา )
 


เปิดอ่าน