ความสำเร็จแห่งความร่วมมือCo-Creation

คอลัมน์ แต่งร้านให้ได้ล้าน โดย...ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง : ความสำเร็จแห่งความร่วมมือ Co-Creation เกิดนวัตกรรมใหม่ แห่งประเทศไทย

 

           ธุรกิจร้านค้าทั้งใหญ่เล็กในปัจจุบันอาจอยู่ไม่ได้และล้มหายตายจาก เพราะขาดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ในปัจจุบัน และอนาคตการเปลี่ยนแปลงมักจะเกิดขึ้นรวดเร็ว บางครั้งอาจตั้งตัวไม่ทัน ปรับตัวไม่ได้ ถึงคราวถดถอยในที่สุด การศึกษาวิจัย เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม คือเรื่องสำคัญของอนาคตต่อจากนี้ ที่ทุกหน่วยงานต้องทำหลีกหนี การคิดค้นใหม่ๆ ไม่ได้อีกต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาค้นคว้า จากทุกบริบท การเปิดใจกว้างในการฟังความคิดเห็นรอบด้านรอบทิศ ทุกมิติ เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร สม่ำเสมอ และตื่นตัว เป็นสาระสำคัญของความสำเร็จในอนาคต

           หลักแห่งการร่วมมือระหว่างองค์กรและหน่วยงานต่างๆ เป็นสาระแห่งธุรกิจอย่างมาก การเป็นพันธมิตรการก่อเกิดมิตรสหายในการมีส่วนร่วม คิดค้น คือปัจจัยแห่งความก้าวหน้า โลกเข้าสู่การบูรณาการ ศาสตร์และศิลป์โลก ไม่มีกำแพงกั้นต่อไป การกีดกันคือ วิธีคิดแบบโบราณไปแล้ว การทำร้ายคู่แข่งเป็นวิธีของธุรกิจหลังเขา ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการฮั้วกัน แต่เป็นการร่วมมือกันทำเพื่อผลดีงามรอบด้านด้วยกัน ทำสิ่งดีมีประโยชน์ด้วยความจริงใจต่อกัน

           การ Co-Creation ระหว่างแนวตั้งและแนวนอนเป็นสาระแห่งความสำเร็จ แนวตั้ง คือ ทัศนคติ ความเชื่อ ความหวัง พลังเบื้องบน แนวนอน คือ การประสานทางกายภาพทั้งหมด โดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่จับต้องได้ และมนุษย์นั่นเอง จุดตัด คือ ค่า x ที่ เป็นแนวทางสาระผลึกความคิดนั่นเอง

           ความสำเร็จแห่งการ Co-Creation ได้เกิดขึ้นเป็นจริงแล้ว ในรายการอยู่สบาย เนชั่นทีวีครับ เพราะเกิดจากการประชุมรวมตัวในการคิดค้นกันอย่างคึกคัก บางรายมีการไขว้กันถึง 3-4 บริษัทในการคิดค้น บางราย เกิดนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจมาก เกิดผลิตภัณฑ์ ที่ออกสู่ตลาดด้วยแนวทางใหม่ รายละเอียดเยอะมากครับ สามารถติดตามได้ในรายการอยู่สบาย เนชั่นทีวี วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 11.00-12.00 น. จะมีการนำเสนอการสร้างสรรค์ศิลป์ ผสานศาสตร์กันอย่างคึกคัก มีไอเดียที่สุดยอดมานำเสนอมากมาย

           ฉะนั้นผู้ประกอบการรายใด ที่กำลังหาไอเดีย ที่เกิดจากการร่วมมือสามารถชมได้ สาระสำคัญอยู่ที่การเห็นช่องว่างด้านการใช้สอย การให้บริการของผลิตภัณฑ์และระบบธุรกิจของเรา ไม่ยอมจำนนจากปัญหาและอุปสรรค เห็นโอกาสจากความคิดสร้างสรรค์เสมอ ศึกษาวิจัยค้นคว้าอย่างต่อเนื่องมองบวกมาแทนลบ มองลบเพื่อรอบคอบ มองไกลสุด และย้อนกลับที่ไกลสุด มองใกล้ กลางไกล อย่าปิดแต่เปิด แต่ปิดไม่ให้ความชั่วร้ายเข้ามา เปิด โลกทัศน์ ที่สำคัญ เปิดใจกว้าง ที่ไม่ขวางจินตนาการ แต่กว้างขวางรับองค์ความรู้เป็นมืออาชีพ ที่มีอาชีพที่เรารักถนัด ฝึกฝน ทน อดเปรี้ยวไว้กินหวาน แต่อดทนเพื่อสำเร็จไม่ถอยหลังกลับ แต่มุ่งสู่ความสำเร็จที่ตั้งใจ

 


เปิดอ่าน