เฟซบุ๊คเปิดโครงการต้านข่าวลวง

journalism project, Facebook, มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก, ความน่าเชื่อถือของข่าว, ข่าวน่าเชื่อถือไหม?, ความน่าเชื่อถือ, ข่าวออนไลน์, viral, เฟซบุ๊ค, ข่าวลวง, เฟซ, บุ๊ค, เปิด, โครง, การต้าน, ข่าว, ลวง, Journalism Project

เฟซบุ๊คประกาศเปิดตัว “Journalism Project” หวังรักษาระบบนิเวศน์ข่าวที่ดีและลดการกระจายตัวของข่าวลวงในสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ของโลกแห่งนี้

   เฟซบุ๊ค อิงค์ เจ้าของเครือข่ายสังคมออนไลน์ระดับโลกหันมาเอาจริงเอาจังกับการปราบปราม กำจัด ข่าวลวงที่กระจายอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์แห่งนี้ หลังจากที่เฟซบุ๊ค เผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าปล่อยให้ข่าวสารที่ไม่ถูกต้องเผยแพร่ออกไปได้อย่างง่ายดายและอาจกระจายตัวเป็นวงกว้าง ทั้งยังมีเสียงวิจารณ์รุนแรงถึงขั้นที่ว่าข่าวลวงในเฟซบุ๊คมีผลต่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

  ทั้งนี้เฟซบุ๊คหลีกเลี่ยงการถูกตีตราว่าเป็นบริษัทสื่อ มาโดยตลอดเพื่อหลบเลี่ยงจากการถูกประฯามในเรื่องจริยธรรมการนำเสนอข่าวสาร แต่ความเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดของเครือข่ายสังคมออนไลน์แห่งนี้มุ่งไปที่การเพิ่มความเชื่อมั่นในข่าวสารที่เผยแพร่อยู่ในโซเชียลมีเดียแห่งนี้

   นายฟิดจิ ซิโม ผู้อำนวยการโครงการเจอร์นัลลิสม โปรเจค กล่าวว่า เฟซยุ๊คตระหนักถึงคุณค่าของการแบ่งปัน การแสดงความเห็นและการเผยแพร่ข่าวสาร ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการของเฟซบุ๊ค ดังนั้นจึงมีการเปิดตัวโครงการใหม่ที่จะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างเฟซบุ๊คกับอุตสาหกรรมข่าวสาร โดยโครงการนี้จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรสื่อเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับผู้สื่อข่าวให้ดียิ่งขึ้น และ ทำงานร่วมกับสื่อ รวมทั้งนักวิขาการเพื่อหาแนวทางการสร้่างเครืองมือเตือนสติของผู้อ่านตอ่การรับข่าวสารใดๆในยุคดิจิตอล

   ส่วนหนึ่งของโครงการนี้คือการพัฒนา รูปแบบการเล่าเรื่อง และแนวทางอื่นๆเพื่อช่วยนำเสนอข่าวสารจากองค์กรสื่อได้อย่างถูกต้อง อีกส่วนหนึ่งคือการสร้างคอร์สอบรมและเครื่องมือสำหรับผู้สื่อข่าวเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ ใช้งานเฟซบุ๊คไลฟ์ และแนวทางการเข้าถึงผู้ชมได้อย่างเหมาะสม และอีกส่วนหนึ่งคือการให้ความรู้แก่สาธารณชนถึงการเขียนข่าว และวิธีการระบุความน่าเชื่อถือของข่าวที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์

   ในการนี้ เฟซบุ๊คจะร่วมมือกับองค์กรภายนอกอย่าง นิวส์ ลิเทอราซี โปรเจคท์ ในการช่วยผู้ใช้ประเมินความน่าเชื่อถือของข่าวสาร ซึ่งนายซิโมยอมรับว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่เป็นพิเศษ และ เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกฝ่ายจะร่วมมือกับจำกัดขอบเขตของข่าวลวง


เปิดอ่าน