การทำงานของปอด ในยุค 2017

บำรุงร่างกายอย่างไร ตอนที่ 5 คอลัมน์ไขปัญหาสุขภาพแพทย์แผนจีน

          ปอด  เป็นอวัยวะแลกเปลี่ยนอากาศในธรรมชาติและในร่างกายคน คนเราต้องสูดอากาศที่บริสุทธิ์ มีอ๊อกซิเจนมากจากธรรมชาติ โดยผ่านจมูก หลอดลม เข้าสู่ปอด แล้วปอดทำการฟอกเลือดดำที่เต็มไปด้วยคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ที่ร่างกายใช้แล้ว เติมออกซิเจนเข้าไปจนกลายเป็นเลือดแดงที่เต็มไปด้วยอ๊อกซิเจน ส่งกลับหัวใจ ไปเลี้ยงร่างกาย หมุนเวียนเช่นนี้ไม่มีวันหยุดนิ่งแม้ในยามหลับ เราจึงหยุดหายใจได้ไม่นาน อดอาหารยังอดได้หลายวันแต่หยุดหายใจไม่กี่วินาทีก็จะขาดใจแล้ว ปอดจึงมีความสำคัญต่อชีวิตของคนเราเป็นอย่างยิ่ง
          เมื่อก่อน บรรพบุรุษเราใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ ทุกอย่างเป็นไปตามฤดูกาลใส่ปุ๋ยขี้วัวขี้ควาย ให้น้ำจากน้ำฝน จากแม่น้ำลำคลอง เติบโตขึ้นตามธรรมชาติ ป่าต้นไม้ใบหญ้ายังเขียวรกครึ้ม ไร้สารเคมี ชีวิตอยู่กันอย่างเรียบง่าย อากาศจึงดี เบาบางบริสุทธิ์ แต่ทุกวันนี้ ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุ ได้เปลี่ยนโลกธรรมชาติ เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนไปมาก แม้ความเจริญจะนำสิ่งดีๆที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาให้ แต่มันมาพร้อมกับมลภาวะของสิ่งแวดล้อม ทั้งในน้ำ ในอากาศ ในดิน ในพืช ในสัตว์ ห่วงโซ่อาหารถูกปนเปื้อนไม่บริสุทธิ์ อาหารที่บริโภคประจำวันปรุงแต่งมากเกินไป ทำให้โลกป่วยหนัก ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ย้อนกลับมาทำร้ายร่างกายมนุษย์เสียเอง เราเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ แล้วเราจะหลีกเลี่ยงจากมลภาวะเป็นพิษนี้ได้อย่างไร

การทำงานของปอด ในยุค 2017


           มลภาวะเป็นพิษในอากาศ ที่มาจากการจราจรที่คับคั่ง ควันพิษจากรถยนต์ ฝุ่นละอองจากการไซด์งานก่อสร้าง ควันพิษจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรม กลิ่นเหม็นเน่าจากขยะที่ล้นเมือง ในตลาดสด กลิ่นการพ่นยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืชในเรือกสวนไร่นา กลิ่นเหม็นคลุ้งของมูลสัตว์เลี้ยงที่ปล่อยโดยไม่รับผิดชอบ กลิ่นควันบุหรี่ ควันจากการปรุงอาหาร ล้วนส่งผลให้อากาศเป็นพิษ อากาศเหล่านี้ล้วนอยู่รอบตัวเรา

การทำงานของปอด ในยุค 2017


          รู้ทั้งรู้ว่าเป็นเช่นนี้ แต่เราหยุดหายใจไม่ได้ ไม่ว่าจะอยู่ในภาวะแวดล้อมที่มีควันพิษมาก ฝุ่นละอองมาก กลิ่นเหม็นมากแค่ไหน ถ้าเราอยู่ตรงนั้น เราหยุดหายใจไม่ได้ ไม่เหมือนน้ำ ไม่สะอาดไม่ดื่มก็ได้ อดได้ คอยได้ ค่อยไปหาที่อื่น อาหารไม่ดี อดใจรอไปหากินที่อื่นได้ พืชผักผลไม้ไม่ชอบไม่ซื้อไม่กินได้ แต่หายใจนี่สิ จะกลั้นไว้ ค่อยไปหายใจที่อื่นไม่ได้ รู้ทั้งรู้ว่าอากาศไม่ดี ก็จำใจต้องสูดดมเข้าไป ระบบหายใจ (จมูก คอ หลอดลม หลอดลมปอด และปอด)จึงทำงานหนัก ปัจจุบัน โรคภูมิแพ้ หวัด ไอ ไซนัส รวมถึงปอดอักเสบ มะเร็งปอดจึงมีสถิติเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าใจหาย แม้ว่าคุณจะซื้อเครื่องฟอกอากาศมาไว้ที่บ้าน แต่คุณไม่ได้อยู่บ้านตลอดเวลา อย่าว่าแต่อากาศภายนอกเลย แม้แต่ห้องแอร์ในห้าง ในสำนักงาน กลางวันเปิดแอร์ตลอดเวลา ช่วงเลิกงาน ต้องปิดประตู หน้าต่างหมด ความอับชื้น อากาศไม่ถ่ายเท ไม่มีแสงแดดฆ่าเชื้อ อากาศจึงใช่ว่าจะบริสุทธิ์ หรือแม้แต่ในแท็กซี่ เปิดแอร์ ปิดกระจกตลอด มีคนขึ้นลงตลอด ความอับชื้นจึงมีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งหมดล้วนเป็นมลภาวะทางอากาศที่ระบบหายในของเราต้องเผชิญอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน


เปิดอ่าน