ภูมิใจที่‘ครู’ได้เป็น‘ศิลปินแห่งชาติ’

คอลัมน์ คลินิกคนรักบ้าน กับ ดร.ภัทรพล

 

          ของขวัญ “ปีใหม่” ที่ชื่นใจที่สุดของผมในปีนี้ คือ การประกาศรายนามของบรรดา “ศิลปินแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ.2559 ด้วยหนึ่งในนั้นคือ “ครู” ของผม “รองศาตราจารย์เสนอ นิลเดช” ซึ่งท่านได้รับการยกย่องให้เป็น “ศิลปินแห่งชาติ” “สาขาทัศนศิลป์” (สถาปัตยกรรมไทยประเพณี) ซึ่งสำหรับผมและในวงนักวิชาการทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมแล้วก็ไม่แปลกใจอะไรเลยครับ เพราะด้วยความรู้ความสามารถอันเป็นที่ยอมรับทั้งด้านศิลปกรรมในหลากหลายแขนง รวมทั้งด้านสถาปัตยกรรมไทยประเพณี ส่งผลให้ “ครู” ได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็น “ศิลปินแห่งชาติ” ครับ

          พอนึกย้อนหลังก็รับรู้ได้ทันทีครับว่า ผมเป็นคนที่โชคดีมากครับที่ได้มีโอกาสเรียนรู้ศิลปะวิทยาการต่างๆ จาก “ครู” ดีๆ ซึ่งจะว่าไปแล้ว “ครู” ของผมหลายท่านก็ได้รับการยอมรับและยกย่องให้เป็น “ศิลปินแห่งชาติ” เช่น “ดร.ประเวศ ลิมปรังษี” ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2532 สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม), “รองศาสตราจารย์ฤทัย ใจจงรัก”ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2543 สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม, “อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร” ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2546 สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี), “พลอากาศตรีอาวุธ เงินชูกลิ่น” ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2539 สาขาทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์สถาปัตยกรรม)ฯลฯ ก็นับว่าเป็นบุญวาสนาครับที่ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้กับ “ครู” ซึ่งเป็น “ศิลปินแห่งชาติ” หลายท่าน

 

ภูมิใจที่‘ครู’ได้เป็น‘ศิลปินแห่งชาติ’

 

          ประวัติย่อๆ ของ “ครู” ผม ซึ่งเป็น “ศิลปินแห่งชาติ” คนล่าสุดท่านนี้มีดังต่อไปนี้ครับ “รองศาตราจารย์เสนอ นิลเดช” เกิดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2477 ที่จ.สระบุรี ปัจจุบันอายุย่าง 83 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปะบัณฑิต คณะโบราณคดีและได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางด้านสถาปัตยกรรมไทยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยท่านได้เริ่มเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ตรีที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่ปี 2508 และรับราชการเรื่อยมา จนกระทั่งเกษียณอายุราชการในตําแหน่ง “รองศาสตราจารย์ระดับ 9” เมื่อปี 2538

 


เปิดอ่าน