...เป็นไปเช่นนั้นเหมือนเป็นมา...

ไลฟ์สไตล์ > วรรณกรรม  :  25 ธ.ค. 2559

นายทิวา, ทำเนียบราษฎร, เป็นไป, เช่นนั้น, เหมือน, เป็นมา

...เป็นไปเช่นนั้นเหมือนเป็นมา... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร โดย... นายทิวา

๏ วันเดือนปีผ่านวันเดือนปี    ทุกวินาทีที่ผ่านผัน

เปลี่ยนปีเปลี่ยนเดือนและเปลี่ยนวัน    เป็นไปเช่นนั้นเหมือนเป็นมา

๏ ระหว่างรายทางรอยย่างก้าว    เส้นทางยืดยาวแสวงหา

ผ่านการรับรู้ด้วยหูตา    รับรู้คุณค่าสัมผัสใจ

๏ ระหว่างรายทางสัมผัสตน    เหตุนำสู่ผลรับและให้

หนทางข้างหน้าเหมือนว่าไกล    และเหมือนว่าใกล้ใช่เช่นกัน

๏ ระหว่างรายทางที่ผ่านทาง    อบอุ่นอ้างว้างจริงลวงฝัน

อึกทึกครึกโครมในเงียบงัน    และเงียบเหงาเช่นนั้นในผู้คน

๏ ระหว่างรายทางทิ้งร่องรอย    มีมากมีน้อยมีในหน

มีทุกข์มีสุขมีปะปน    ชัดแจ้งสับสนทุกคนมี

๏ ระหว่างรายทางความทรงจำ    ลบเลือนตอกย้ำเป็นวิถี

ดีร้ายซ้อนทับร้ายและดี    เป็นอยู่เช่นนี้เหมือนที่เป็น

๏ ระหว่างรายทางเพื่อก้าวไป    รอยทางเลื่อนไหลมีให้เห็น

มีทั้งเร่งร้อนและเยือกเย็น    สุขเศร้าขื่นเข็ญเป็นนิรันดร์

๏ วันเดือนปีผ่านวันเดือนปี    ทุกวินาทีล้วนเปลี่ยนผัน

เปลี่ยนปีเปลี่ยนเดือนและเปลี่ยนวัน    เป็นไปเช่นนั้นเหมือนเป็นมา !.

...........................................................

(หมายเหตุ ...เป็นไปเช่นนั้นเหมือนเป็นมา... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร โดย... นายทิวา)

 


เปิดอ่าน