...เป็นไปเช่นนั้นเหมือนเป็นมา...

นายทิวา, ทำเนียบราษฎร, เป็นไป, เช่นนั้น, เหมือน, เป็นมา

...เป็นไปเช่นนั้นเหมือนเป็นมา... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร โดย... นายทิวา


๏ วันเดือนปีผ่านวันเดือนปี    ทุกวินาทีที่ผ่านผัน
เปลี่ยนปีเปลี่ยนเดือนและเปลี่ยนวัน    เป็นไปเช่นนั้นเหมือนเป็นมา
๏ ระหว่างรายทางรอยย่างก้าว    เส้นทางยืดยาวแสวงหา
ผ่านการรับรู้ด้วยหูตา    รับรู้คุณค่าสัมผัสใจ
๏ ระหว่างรายทางสัมผัสตน    เหตุนำสู่ผลรับและให้
หนทางข้างหน้าเหมือนว่าไกล    และเหมือนว่าใกล้ใช่เช่นกัน
๏ ระหว่างรายทางที่ผ่านทาง    อบอุ่นอ้างว้างจริงลวงฝัน
อึกทึกครึกโครมในเงียบงัน    และเงียบเหงาเช่นนั้นในผู้คน
๏ ระหว่างรายทางทิ้งร่องรอย    มีมากมีน้อยมีในหน
มีทุกข์มีสุขมีปะปน    ชัดแจ้งสับสนทุกคนมี
๏ ระหว่างรายทางความทรงจำ    ลบเลือนตอกย้ำเป็นวิถี
ดีร้ายซ้อนทับร้ายและดี    เป็นอยู่เช่นนี้เหมือนที่เป็น
๏ ระหว่างรายทางเพื่อก้าวไป    รอยทางเลื่อนไหลมีให้เห็น
มีทั้งเร่งร้อนและเยือกเย็น    สุขเศร้าขื่นเข็ญเป็นนิรันดร์
๏ วันเดือนปีผ่านวันเดือนปี    ทุกวินาทีล้วนเปลี่ยนผัน
เปลี่ยนปีเปลี่ยนเดือนและเปลี่ยนวัน    เป็นไปเช่นนั้นเหมือนเป็นมา !.

...........................................................
(หมายเหตุ ...เป็นไปเช่นนั้นเหมือนเป็นมา... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร โดย... นายทิวา)
 


เปิดอ่าน