เตือนภัยหญิงไทยกับมะเร็งเต้านม

ไลฟ์สไตล์ > Health  :  7 ธ.ค. 2559

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, คลำเต้านม, มะเร็จเต้านม, สุขภาพ, เตือนภัย, หญิง, ไทย, กับ, มะเร็ง, เต้านม

คอลัมน์ : โรคภัยใกล้ตัว โดย รพ.จุฬาภรณ์

       มะเร็งเต้านม เป็นหนึ่งโรคร้ายในอันดับต้นๆ ที่คร่าชีวิตผู้หญิงทั่วโลก และพบว่าในประเทศไทยมีผู้หญิงที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นมะเร็งปากมดลูก ส่วนใหญ่พบผู้หญิงที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร เพราะสาวเมืองกรุงมีชีวิตที่เร่งรีบในแต่ละวัน ขาดการการดูแลตนเองรวมทั้งปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและการบริโภคอาหาร จึงทำให้มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งเต้านม

เตือนภัยหญิงไทยกับมะเร็งเต้านม

 

สาเหตุของการเป็นมะเร็งเต้านม มีอะไรบ้าง...?

สาเหตุการเป็นมะเร็งเต้านมมีหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น

1. ปัจจัยทางพันธุกรรม

2. ปัจจัยทางฮอร์โมนเพศหญิง

3. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

4.ปัจจัยจากการรับประทานอาหารประเภทไขมันสูง

อาการของมะเร็งเต้านม

 

มะเร็งเต้านมในระยะแรกเริ่มจะไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆ ให้ผู้ป่วยได้รู้ตัวแต่เมื่อก้อนโตขึ้นจะมีอาการ ดังนี้

- คลำพบก้อนที่เต้านมหรือใต้รักแร้

- มีการเปลี่ยนแปลงของขนาดเต้านม

- มีน้ำไหลออกจากหัวนม หรือเจ็บ หัวนมถูกดึงรั้งเข้าในเต้านม

- ผิวที่เต้านมมีลักษณะเหมือนเปลือกส้มอาการของมะเร็งเต้านม

 

เตือนภัยหญิงไทยกับมะเร็งเต้านม

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง

     โดยทั่วไปผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านมมักจะพบการผิดปกติที่เต้านมด้วยตนเองก่อนจะไปพบแพทย์ ด้วยการคลำพบก้อนที่เต้านมหรือใต้รักแร้ ดังนั้นเราควรรู้วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองว่าทำอย่างไร พร้อมดูการเปลี่ยนแปลงของเต้านมผ่านกระจก

การรักษามะเร็งเต้านม

     เมื่อตรวจด้วยตนเองและพบว่ามีก้อน ตุ่ม หรือไตบริเวณเต้านมแล้ว โปรดอย่านิ่งนอนใจควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูให้แน่ใจว่าเป็นก้อนเนื้อร้ายหรือไม่ ซึ่งจะทำให้รักษาได้ทันท่วงที การรักษามะเร็งเต้านมมี ด้วยกัน 4 วิธี ดังนี้

1. การผ่าตัด (Surgery)

2. การฉายรังสี (Radiation therapy)

3. การให้ยาเคมีบำบัด (Chemotherapy)

4. การใช้ยาฮอร์โมน (Hormonal therapy)

เตือนภัยหญิงไทยกับมะเร็งเต้านม

            ทั้งนี้ ภายในโรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็งมีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วย เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล(DIGITAL MAMMOGRAPHY)เป็นเครื่องเอกซเรย์เฉพาะสำหรับถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล พร้อมชุดอุปกรณ์สำหรับการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านม, ชุดสำหรับช่วยเจาะชิ้นเนื้อเต้านม, ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับรายงานผลและเก็บข้อมูล สำหรับตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมชนิดเริ่มแรกและแพร่กระจาย เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล เป็นเครื่องที่ทันสมัย สามารถตรวจหาก้อนเนื้อร้ายได้อย่างละเอียด รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

          มะเร็งเต้านมยิ่งตรวจพบเร็วเท่าไร ก็ยิ่งรักษาให้หายเร็วเท่านั้น ถึงเวลาแล้วที่สาวๆ จะหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพร่างกายเพื่อให้ห่างไกลโรคร้าย ด้วยการหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ งดการสูบบุหรี่ พักผ่อนให้เพียงพอ และรู้จักสังเกตตนเองอยู่เสมอเพียงเท่านี้สาวๆ ก็สามารถห่างไกลจากโรคร้ายได้แล้ว

 

 


เปิดอ่าน