เจิดจ้าแรงใจ

หนังสือที่เธอถือมา, ไพวรินทร์ ขาวงาม, คมชัด, ลึก, วรรณกรรม, วรินทร์, ขาวงาม, คมชัดลึก, ไพวรินทร์, เจิดจ้า, แรงใจ, เจิดจ้าแรงใจ

หนังสือที่เธอถือมา : โดย ไพวรินทร์ ขาวงาม

๏ ผืนดินหอมดอกหญ้า

ยลหยอกยินดอกฟ้า

ใฝ่ เฝ้าสดับฟัง

..

๏ ถวิลหวังเสียงสั่งสร้อย

กาลหนึ่งถึงนิดน้อย

ขณะนั้นอนันตกาล

..

๏ บันดาลใจอยู่สร้าง

เพลงรักมิรู้ร้าง

ร่ำร้องเพลงกวี

..

๏ ยินดีพลีชีพใช้

โดยรับและโดยให้

แห่งห้วงวรรณศิลป์

..

๏ คำฝันหอมกลิ่นฟุ้ง

คำถิ่นถึงคำรุ้ง

ค่าสร้างอักษร

..

๏ สัญจรจริงจรดหล้า

สารสลักรักดินฟ้า

เจิดจ้าแรงใจ!

..


เปิดอ่าน
คลิปเกี่ยวข้อง
ดูทั้งหมด >>