ถอดรหัสชุมชนสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

คอลัมน์ ดีไซน์นิวส์

 

         แรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่สำคัญคือการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติจริง ในชีวิตประจำวัน ในการประกอบสัมมาชีพในการดำรงชีวิตสำหรับนักออกแบบสามารถสร้างสรรค์ได้ในแต่ละสาขา โดยสาระสำคัญคือการสร้างสรรค์ให้มีมูลค่ามีคุณค่าจากการออกแบบเติมศักยภาพให้โครงการอย่างมีอุดมการณ์

         จากการสัมมนาที่น่าสนใจและน่าจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการแปรรูป วัฒนธรรมของชุมชน สู่การถอดรหัสชุมชน ของกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เป็นการกระตุ้นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนการดึงศักยภาพของชุมชนมาใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ผู้เข้าฟังเป็นหน่วยสำคัญ เป็นกลไกสำคัญในการสร้างสรรค์อัตลักษณ์ชุมชน เจ้าหน้าที่แห่งกรมการพัฒนาชุมชนสามารถออกแบบโครงการด้วยการถอดรหัสชุมชน และการศึกษารอบด้าน มีผลต่อการกลับมาร่างนโยบายเขียนแผน อย่างลงลึกในความเป็นตัวตนของแต่ละชุมชน

         สิ่งที่เป็นสาระในการบรรยายอยู่ที่ความเข้าใจและนวัตกรรมการแปรรูปวัฒนธรรมด้วยปัญญา โดยผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง ได้นำคู่มือ 4 DNA มาประกอบการบรรยายในครั้งนี้  เช่น แนวทางการนำเสนอชุมชนอย่างสร้างสรรค์ การกำหนดธีมของชุมชน การออกแบบแลนด์มาร์คชุมชน การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การวิจัยเบื้องต้นของการออกแบบชุมชน

         ความมุ่งหวังของการจัดกิจกรรมครั้งนี้คือ การกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ ฟันเฟืองแห่งกรมการพัฒนาชุมชน มีความลึกซึ้งละเอียดลออในการออกแบบโครงการต่างๆ เป็นที่ปรึกษาจังหวัดอย่างมีเป้าหมายแม่นยำ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาชุมชนและเมืองอย่างสร้างสรรค์ไม่ผิดเพี้ยนมีเอกภาพมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนอย่างมีรสนิยม

         เป็นตัวอย่างของการปฏิบัติการในโครงการ “Thailand Inspiration” ที่ร่วมกับองค์กร ที่มีพลัง ท่านสามารถจัดกิจกรรมแบบนี้ได้ในรายการอยู่สบายเนชั่นทีวี หรือโทร.0-2574-5461-2 และสามารถขอเข้ามาปรึกษาที่สำนักงานอยู่สบาย เมืองทองธานีได้

 


เปิดอ่าน