...ถามตอบแห่งฤดูกาล...

นายทิวา, ทำเนียบราษฎร, ถาม, ตอบ, แห่ง, ฤดูกาล, ถามตอบแห่งฤดูกาล

...ถามตอบแห่งฤดูกาล... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร โดย... นายทิวา             ๏ หมุนเวียนเปลี่ยนผันตามวงรอบ คำถามคำตอบตอบคุณค่า
หมุนเวียนเปลี่ยนผันวันเวลา คำตอบค้นหาคำถามตน
          ๏ ในครู่ขณะการหมุนเปลี่ยน ครู่ขณะหมุนเวียนทุกแห่งหน
รายทางค้นหาของผู้คน เหตุนำสู่ผลด้วยปัจจัย
          ๏ ในความควบคุมเหนือควบคุม ทุกเหลี่ยมทุกมุมล้วนมีได้
บ้างแสดงออกเหมือนว่าไกล บ้างปรากฏใกล้ระหว่างกัน
          ๏ ในความควบคุมเหนือควบคุม ทุกเหลี่ยมทุกมุมจริงลวงฝัน
บ้างกระจ่างชัดผ่านคืนวัน บ้างซ่อนนัยกั้นไว้เกลื่อนกลืน
          ๏ เพื่อเวียนเปลี่ยนผันตามผันแปร ไม่เที่ยงไม่แท้ไม่อาจฝืน
หมุนเวียนเปลี่ยนผันวันและคืน อื่นอื่นและอื่นอื่นอีกมากมาย
          ๏ เพียงครู่ขณะความเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนทุกหนแห่งเปลี่ยนความหมาย
ความดีความงามความเป็นความตาย เราท่านทั้งหลายคล้ายคล้ายกัน
          ๏ วงรอบหมุนเปลี่ยนฤดูกาล หมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเพื่อผ่านผัน
ฤดูกาลหมุนเปลี่ยนคืนและวัน เปลี่ยนอยู่เช่นนั้นเสมอมา
          ๏ ไม่เที่ยงไม่แท้ไม่ทานทน คำถามถามผู้คนที่ค้นหา
คำตอบตอบผู้คนผ่านวันเวลา ถามตอบด้วยคุณค่าความเปลี่ยนแปลง !.
 
.......................................
(...ถามตอบแห่งฤดูกาล... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร โดย... นายทิวา)


เปิดอ่าน