...ถามตอบแห่งฤดูกาล...

ไลฟ์สไตล์ > วรรณกรรม  :  27 พ.ย. 2559

นายทิวา, ทำเนียบราษฎร, ถาม, ตอบ, แห่ง, ฤดูกาล, ถามตอบแห่งฤดูกาล

...ถามตอบแห่งฤดูกาล... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร โดย... นายทิวา   

          ๏ หมุนเวียนเปลี่ยนผันตามวงรอบ คำถามคำตอบตอบคุณค่า

หมุนเวียนเปลี่ยนผันวันเวลา คำตอบค้นหาคำถามตน

          ๏ ในครู่ขณะการหมุนเปลี่ยน ครู่ขณะหมุนเวียนทุกแห่งหน

รายทางค้นหาของผู้คน เหตุนำสู่ผลด้วยปัจจัย

          ๏ ในความควบคุมเหนือควบคุม ทุกเหลี่ยมทุกมุมล้วนมีได้

บ้างแสดงออกเหมือนว่าไกล บ้างปรากฏใกล้ระหว่างกัน

          ๏ ในความควบคุมเหนือควบคุม ทุกเหลี่ยมทุกมุมจริงลวงฝัน

บ้างกระจ่างชัดผ่านคืนวัน บ้างซ่อนนัยกั้นไว้เกลื่อนกลืน

          ๏ เพื่อเวียนเปลี่ยนผันตามผันแปร ไม่เที่ยงไม่แท้ไม่อาจฝืน

หมุนเวียนเปลี่ยนผันวันและคืน อื่นอื่นและอื่นอื่นอีกมากมาย

          ๏ เพียงครู่ขณะความเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนทุกหนแห่งเปลี่ยนความหมาย

ความดีความงามความเป็นความตาย เราท่านทั้งหลายคล้ายคล้ายกัน

          ๏ วงรอบหมุนเปลี่ยนฤดูกาล หมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเพื่อผ่านผัน

ฤดูกาลหมุนเปลี่ยนคืนและวัน เปลี่ยนอยู่เช่นนั้นเสมอมา

          ๏ ไม่เที่ยงไม่แท้ไม่ทานทน คำถามถามผู้คนที่ค้นหา

คำตอบตอบผู้คนผ่านวันเวลา ถามตอบด้วยคุณค่าความเปลี่ยนแปลง !.

 

.......................................

(...ถามตอบแห่งฤดูกาล... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร โดย... นายทิวา)


เปิดอ่าน