ว่าด้วยครู

หนังสือที่เธอถือมา, ไพวรินทร์ ขาวงาม, ว่าด้วย, ครู, ว่าด้วยครู, สร้างแรงบันดาลใจ, ส่วนครูที่ยิ่งใหญ่นั้น สร้างแรงบันดาลใจ

หนังสือที่เธอถือมา : โดย ไพวรินทร์ ขาวงาม

ครูปกติทั่วไป ได้แค่ ‘บอกเล่า’

ครูที่ดี  ทำหน้าที่ ‘อธิบาย’

ครูที่เหนือกว่า ใช้วิธี ‘แสดงให้เห็น’

ส่วนครูที่ยิ่งใหญ่นั้น ‘สร้างแรงบันดาลใจ’

 

วิลเลี่ยม อาร์เธอร์ วอร์ต

นักเขียนชาวอเมริกัน (ค.ศ. 1921-1994)

****

 

‘ครูปกติทั่วไป ได้แค่ บอกเล่า’

ถ่ายทอดเรื่องเก่าเข้าเรื่องใหม่

ที่เป็นมาเป็นอยู่สู่เป็นไป

บอกและให้ความรู้อยู่เป็นนิจ!

..

‘ครูที่ดี ทำหน้าที่ อธิบาย’

พรรณนาขยับขายหลายภารกิจ

การเรียนรู้คือวิถีของชีวิต

ครรลองคิดสืบทอดตลอดกาล!

..

‘ครูที่เหนือกว่า ใช้วิธี แสดงให้เห็น’

บทแบบเป็นตัวอย่างทางสืบสาน

ให้ที่หาที่เห็นที่เป็นงาน

ประสบการณ์คือครูคู่วิชา!

..

‘ส่วนครูที่ยิ่งใหญ่นั้น สร้างแรงบันดาลใจ’

จุดประกายฝันใฝ่ให้ศึกษา

ปลุกพลังรับและให้ในศรัทธา

เดินก้าวหน้าต่อไปด้วยใจตน!

..


เปิดอ่าน