...คุณค่าของการมีอยู่...

ไลฟ์สไตล์ > วรรณกรรม  :  13 พ.ย. 2559

ทำเนียบราษฎร, นายทิวา, กวี, คุณค่า, ของ, การ, มีอยู่, คุณค่าของการมีอยู่

...คุณค่าของการมีอยู่... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน... นายทิวา 

 

          ๏ เถิดจงเดินต่อไปไปข้างหน้า ให้โลกเห็นคุณค่าการมีอยู่

ผ่านวันวานถึงวันนี้มีให้ดู เพื่อเรียนเพื่อรู้เพื่อเข้าใจ

          ๏ เก็บความทรงจำในอดีต ร่องรอยจารีตแถลงไข

ความดีความงามความเป็นไป มีทั้งหมดให้ความทรงจำ

          ๏ เพื่อเรียนเพื่อรู้เพื่อเปลี่ยนแปลง เพื่อได้รู้แจ้งและดื่มด่ำ

เพื่อเห็นคุณค่าการสร้างทำ และเพื่อน้อมนำวิถีตน

          ๏ เพื่อเรียนเพื่อรู้เพื่อเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องเคลือบแคลงและสับสน

ระหว่างการเปลี่ยนผ่านวิถีชน เพื่อเรียนรู้วิถีคนวิถีเรา

          ๏ เพื่อเรียนเพื่อรู้เพื่อเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องเสแสร้งแกล้งขลาดเขลา

ดูหนักดูแน่นไม่ดูเบา ดูทั้งหมดเอาเพื่อเข้าใจ

          ๏ เพื่อเรียนเพื่อรู้เพื่อเปลี่ยนแปลง ทุกทุกหนทุกทุกแห่งกระจ่างใส

เรียนรู้ภายนอกสู่ภายใน รู้ทั้งหมดได้ได้รู้เรียน

          ๏ เก็บความทรงจำในอดีต ร่องรอยจารีตสถิตเสถียร

ความดีความงามและความเพียร เพื่อแปรเพื่อเปลี่ยนในปัจจุบัน

          ๏ เถิดจงเดินต่อไปไปข้างหน้า ให้โลกเห็นคุณค่าเต็มความฝัน

ให้โลกเห็นความจริงทุกสิ่งอัน เพื่อมีทั้งหมดร่วมกันอย่างเข้าใจ !.

.......................................

(...คุณค่าของการมีอยู่... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน... นายทิวา )


เปิดอ่าน