...คุณค่าของการมีอยู่...

ทำเนียบราษฎร, นายทิวา, กวี, คุณค่า, ของ, การ, มีอยู่, คุณค่าของการมีอยู่

...คุณค่าของการมีอยู่... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน... นายทิวา 

 
          ๏ เถิดจงเดินต่อไปไปข้างหน้า ให้โลกเห็นคุณค่าการมีอยู่
ผ่านวันวานถึงวันนี้มีให้ดู เพื่อเรียนเพื่อรู้เพื่อเข้าใจ
          ๏ เก็บความทรงจำในอดีต ร่องรอยจารีตแถลงไข
ความดีความงามความเป็นไป มีทั้งหมดให้ความทรงจำ
          ๏ เพื่อเรียนเพื่อรู้เพื่อเปลี่ยนแปลง เพื่อได้รู้แจ้งและดื่มด่ำ
เพื่อเห็นคุณค่าการสร้างทำ และเพื่อน้อมนำวิถีตน
          ๏ เพื่อเรียนเพื่อรู้เพื่อเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องเคลือบแคลงและสับสน
ระหว่างการเปลี่ยนผ่านวิถีชน เพื่อเรียนรู้วิถีคนวิถีเรา
          ๏ เพื่อเรียนเพื่อรู้เพื่อเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องเสแสร้งแกล้งขลาดเขลา
ดูหนักดูแน่นไม่ดูเบา ดูทั้งหมดเอาเพื่อเข้าใจ
          ๏ เพื่อเรียนเพื่อรู้เพื่อเปลี่ยนแปลง ทุกทุกหนทุกทุกแห่งกระจ่างใส
เรียนรู้ภายนอกสู่ภายใน รู้ทั้งหมดได้ได้รู้เรียน
          ๏ เก็บความทรงจำในอดีต ร่องรอยจารีตสถิตเสถียร
ความดีความงามและความเพียร เพื่อแปรเพื่อเปลี่ยนในปัจจุบัน
          ๏ เถิดจงเดินต่อไปไปข้างหน้า ให้โลกเห็นคุณค่าเต็มความฝัน
ให้โลกเห็นความจริงทุกสิ่งอัน เพื่อมีทั้งหมดร่วมกันอย่างเข้าใจ !.

.......................................
(...คุณค่าของการมีอยู่... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน... นายทิวา )


เปิดอ่าน