...ทั้งหมดยังดำรงอยู่ในหัวใจ...

นายทิวา, ทำเนียบราษฎร, ทั้งหมด, ยัง, ดำรงอยู่, หัวใจ

...ทั้งหมดยังดำรงอยู่ในหัวใจ... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร โดย... นายทิวา


  
          ๏ ภาพที่ได้เห็นได้เห็นแล้ว เสียงที่ยินยังแว่วอยู่ในหู
เรื่องราวทุกเรื่องราวได้รับรู้ ยังดำรงอยู่ในหัวใจ
          ๏ ในภาพทุกภาพเป็นภาพจำ ทุกภาพตอกย้ำกระจ่างใส
ภาพแห่งการกระทำใกล้และไกล ทุกภาพอยู่ใกล้ใกล้สายตา
          ๏ ในเสียงทุกเสียงที่แว่วดัง เสียงแห่งความหวังเต็มคุณค่า
เต็มศักดิ์เต็มเสียงเต็มศรัทธา เสียงดังยิ่งกว่าที่ได้ยิน
          ๏ ในทุกเรื่องราวมีเรื่องราว มีทุกทุกคราวไม่รู้สิ้น
เรื่องราวบันทึกบนแผ่นดิน บันทึกในถิ่นทุกเรื่องราว
          ๏ ภาพที่ได้เห็นล้วนยืนยัน เสียงที่จำนรรจ์ย้ำบอกกล่าว
ทุกเรื่องได้รู้ทุกทุกคราว ล้วนยั่งยืนยาวอยู่นิรันดร์
          ๏ ภาพที่ได้เห็นพิสูจน์ค่า เสียงที่บอกมาล้วนเติมฝัน
เรื่องราวรับรู้บอกคืนวัน ทั้งหมดทั้งมวลนั้นยังพร่างพรู
          ๏ ภาพที่ได้เห็นได้เห็นแล้ว เสียงที่ยินยังแว่วอยู่ในหู
เรื่องราวทุกเรื่องราวได้รับรู้ ยังดำรงอยู่ในหัวใจ
 
บันทึกโลกทั้งโลกได้รับรู้ ทั้งหมดยังดำรงอยู่ในหัวใจ ฯ
 
.......................................
(...ทั้งหมดยังดำรงอยู่ในหัวใจ... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร โดย... นายทิวา)


เปิดอ่าน