ช่าง

ไพวรินทร์ ขาวงาม, วรรณกรรม, ช่าง, ช่างมัน, ช่างหัวมัน

หนังสือที่เธอถือมา โดย..ไพวรินทร์ ขาวงาม

‘ช่างมันเถอะ’

เรื่องเยอะ เรื่องยาก เรื่องยุ่ง

หนักใจ วางใจ หลายแต่งปรุง

หมายมุ่ง แบกไว้ อะไรกัน

..

‘เสมือนง่าย คล้ายยาก’

วิบาก คิดไกล คล้ายคิดสั้น

‘โลกเป็นเช่นนั้น’

ยึดมั่น ให้ตาย มิได้มา

..

‘ช่างมัน’

คำสั้น ท่องเน้น เป็นคาถา

เชิงอรรถ สัจธรรม ธรรมดา

อัตตา เล็กลง คงจะดี

..

‘ช่างหัวมัน’

ช่างไหน ช่างนั่น ช่างนี่

ช่างเรา ช่างเขา เข้าที

ช่างมี...หลายช่าง...ชั่งใจ!

..


เปิดอ่าน