ฟรีแอพพลิเคชั่นใหม่บนมือถือ "รู้ทันโรคมะเร็ง"

เข้าใจง่ายๆ เรื่องมะเร็งกับแอพพลิเคชั่น "รู้ทันมะเร็ง"

    ในโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนของเราเต็มไปด้วยสารพัดแอพพลิเคชั่นสารพัดหมวดหมู่ มีทั้งของไทยและของต่างประเทศ ทั้งแบบแอพฟรีและแบบเสียเงิน วันนี้ขอประชาสัมพันธ์ฟรีแอพพลิเคชั่นใหม่ล่าสุดบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน คือแอพพลิเคชั่น “รู้ทันโรคมะเร็ง” จัดทำโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านโรคมะเร็งที่ถูกต้อง ก่อนไปหลงเชื่อข้อมูลมั่วๆ ผิดๆ ด้านโรคมะเร็งที่ชอบแชร์กันในโซเชียลมีเดีย โดยไม่ได้ตรวจสอบกันให้ดีเสียก่อน

     แอพพลิเคชั่นรู้ทันโรคมะเร็งประกอบด้วย 5 ส่วนหลักคือ ส่วนที่หนึ่ง ความรู้ทั่วไปเรื่องโรคมะเร็ง ส่วนที่ 2 รวมบทความโรคมะเร็ง เข้าใจง่ายสำหรับประชาชน ส่วนที่ 3 ทันข่าวโรคมะเร็ง ส่วนที่ 4 สื่อเผยแพร่ และส่วนสุดท้าย ช่องทางในการติดต่อสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มาดูรายละเอียดในแต่ละส่วน เริ่มจากส่วนแรก ความรู้ทั่วไปเรื่องโรคมะเร็ง มีตั้งแต่เรื่องมะเร็งคืออะไร หัวข้อมะเร็งอวัยวะต่างๆ ที่พบบ่อย 7 อวัยวะของคนไทย ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งต่อมลูกหมาก หัวข้อแนวทางการป้องกันโรคมะเร็ง มีเรื่องสำคัญคือ 5 ทำ 5 ไม่ห่างไกลมะเร็ง และ 9 เคล็ดลับสู่อาหารต้านมะเร็ง หัวข้อการสังเกตอาการที่เป็นสัญญาณโรคมะเร็งคือ 7 สัญญาณอันตรายของโรคมะเร็ง หัวข้อการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหามะเร็งในระยะเริ่มต้น ทั้งมะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม การตรวจเต้านมด้วยตนเองทั้งในแบบรูปภาพและแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น หัวข้อการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งการตรวจทางรังสีวิทยา การตรวจทางรังสีวิทยา การตรวจทางพยาธิวิทยา และการตรวจวินิจฉัยด้วยการส่องกล้อง และหัวข้อสุดท้ายของส่วนนี้คือ กระบวนการรักษาโรคมะเร็งวิธีต่างๆ ทั้งการผ่าตัด การฉายแสง เคมีบำบัด และการรักษาแบบประคับประคอง

     ส่วนที่ 2 รวมบทความโรคมะเร็ง เข้าใจง่ายสำหรับประชาชน ประกอบด้วย 25 หัวข้อหลักประมาณ 250 บทความ อาทิ อาหารต้านและอาหารก่อมะเร็ง สมุนไพรต่างๆ สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมต่างๆ กับโรคมะเร็ง ความเชื่อที่ผิดกับโรคมะเร็ง การตรวจคัดกรอง การรักษา และมะเร็งของอวัยวะต่างๆ เกือบทั้งร่างกาย ต่อด้วยส่วนที่ 3 ทันข่าวโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากเช่นกัน แบ่งเป็น 4 หัวข้อคือ เกาะติดข่าวโรคมะเร็งที่เป็นประเด็นร้อนในสังคม กิจกรรมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งต่างๆ สถานการณ์สถิติมะเร็งล่าสุดของประเทศไทยทั้ง 2 เพศ และสถานการณ์สถิติมะเร็งล่าสุดของประเทศไทยเทียบกับต่างประเทศ ทั้งในระดับโลก ระดับทวีปเอเชีย และระดับภูมิภาคอาเซียน จะได้ไม่เข้าใจผิดๆ ว่าคนไทยเป็นมะเร็งมากที่สุดในโลก ต่อด้วยส่วนที่ 4 สื่อเผยแพร่ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีทั้งสื่อเข้าใจง่ายสำหรับประชาชนทั้งในรูปวิดีโอคลิปให้ความรู้ โฆษณารณรงค์ต้านภัยมะเร็งต่างๆ การ์ตูนแอนิเมชั่น ละครหุ่นเชิด หนังสั้น สื่อในรูปแผ่นพับเกี่ยวกับมะเร็งและผลงานจิตรกรรมต้านภัยมะเร็งในการรณรงค์ประกวดภาพวาด และส่วนสุดท้าย ช่องทางในการติดต่อสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

     เปิดให้ดาวน์โหลดได้ฟรีแล้วนะครับ ทั้งทางแอพสโตร์และเพลย์สโตร์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เค้าย่อโลกความรู้โรคมะเร็งมากมายมาอยู่ในมือถือคุณเรียบร้อยแล้ว ที่สำคัญที่สุดคือเป็นความรู้โรคมะเร็งที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือและไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงครับ...ขอบอก

ฟรีแอพพลิเคชั่นใหม่บนมือถือ "รู้ทันโรคมะเร็ง"

                                                                                                                         นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ


เปิดอ่าน