อนุศาสนาจารย์ทบ.การันตี!ม.สงฆ์ไม่เป็นภัยแก่สังคม

อนุศาสนาจารย์ทบ.การันตี! ม.สงฆ์ไม่เป็นภัยแก่สังคม : สำราญ สมพงษ์ นิสิตปริญญาโท สาขาสันติศึกษา มจร รายงาน

� � � � � � � � จากกรณีที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา (สปช.) ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อหลายกรรมหลายวาระพาดพิงองค์กรในพระพุทธศาสนาและล่าสุดได้พาดพิงมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร)� ในลักษณะมีการเรียนการสอนมุ่งเน้นทางโลกมากเกินไปแทนที่จะมุ่งสอนพระธรรมวินัย และพระนิสิตอยู่ฟรี กินฟรีทุกอย่าง ไม่เสียค่าเทอม เอาเปรียบเยาวชนนั้น ส่งผลให้ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งแสดงความคิดเห็นผ่านทางสังคมออนไลน์ในลักษณะไม่เห็นด้วยและเตรียมจะมีการเคลื่อนไหว

��������������� พร้อมกันนี้พันตรีสุธี สุขสากล อนุศาสนาจารย์กองทัพบก อดีตพระมหาเปรียญธรรมเก้าประโยค� ได้แสดงความคิดเห็นเผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว "พันตรีสุธี สุขสากล" ความว่า"

��������������� "เอกลักษณ์หนึ่ง ซึ้งอยู่ในหัวใจคนไทย เรามีวัดงามไกลใกล้ มีพระสอนให้เราทำดี"

��������������� นึกดูเถิดครับว่า ประเทศไทยของเรานี้ ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา ก็คงไม่มีพระสงฆ์

��������������� ถ้าไม่มีพระสงฆ์ บ้านเมืองเราจะเป็นอย่างไร

��������������� ต้องไม่ลืมว่า สถาบันกษัตริย์ เชื่อมโยงกับสถาบันศาสนาอยู่เสมอ ประเทศไทยเรา วัง กับ วัด คือเอกลักษณ์ที่เด่นงาม

��������������� วังงามเพราะกษัตริย์ทรงธรรม

��������������� วัดงาม เพราะพระสงฆ์ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ด้วยการศึกษาพระธรรมวินัย และหาวิธีการเผยแผ่ให้แก่ชาวโลก เหมือนแจกดวงตาปัญญาให้ จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาให้รอบด้าน ทั้งทางโลกและทางธรรม

��������������� มหาวิทยาลัยสงฆ์ คือแหล่งผลิตบัณฑิตรุ่นแล้วรุ่นเล่า บุคลากรที่สำเร็จจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรคุณภาพของทุกหน่วยงานที่เขาไปเป็นส่วนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์ หรือข้าราชการในกระทรวงใด ๆ

��������������� ผมได้รับเชิญไปบรรยายตามสถานที่ต่าง ๆ จึงมักจะเห็นหรือได้ยินว่ามีคนที่บวชเรียนหรือจบจากมหาวิทยาลัยสงฆ์มาทำงานในสถานที่นั้น ๆ มีประโยชน์มากมาย เพราะช่วยงานได้สารพัด มีความสามารถและมีน้ำใจสูง

��������������� ผมจึงมั่นใจว่า "บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งคือ มจร. และ มมร. ไม่เป็นพิษภัยแก่สังคม ไม่เอาเปรียบเยาวชนหรือประชาชนเลย มีแต่จะยิ่งสร้างแรงบันดาลใจให้ และอบรมจริยา ให้อยู่ในสัมมาปฏิบัติ"

��������������� ผมไม่เห็นด้วยเลยที่ใครจะวิจารณ์อะไรโดยไม่ศึกษาข้อมูลให้ถ่องแท้ และวิจารณ์แบบเหมาเข่ง โดยอคติมากกว่าเมตตากรุณา

��������������� อย่างในภาพ พระสงฆ์ท่านก็กำลังฝึกหัดพัฒนาวิธีการเผยแผ่หลักธรรมคำสอน หลังจากท่านศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ มาระดับหนึ่งแล้ว แสดงว่าท่านพร้อมที่จะทำหน้าที่ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนในประเทศนี้

��������������� ผมในฐานะเคยเป็นพระหนุ่มเณรน้อย และรักประเทศชาติ-พระศาสนา คิดว่าการศึกษารอบด้าน ทั้งทางโลกและทางธรรม มีประโยชน์ต่อชาติและพระศาสนา มากกว่ามีโทษแน่นอน !

��������������� วาง จี วอน
��������������� ๑๑ มิ.ย. ๕๘"

� � � � � � � �ขณะเดียวกันวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. สถาบันพุทธวิชชาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง"การศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นปัญหาสังคมจริงหรือ"

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน