ร่วมบุญทอดผ้าป่าพระนวกะวัดหลวงพ่อสด

ร่วมบุญทอดผ้าป่าพระนวกะวัดหลวงพ่อสด

                 โครงการก่อสร้าง “พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ” วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี คำเนินการก่อสร้างโดยพระเทพญาณมงคล หรือหลวงป๋า เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เป็นอาคารทรงจตุรมุข ๔ ชั้น มีความกว้าง ความยาว และความสูง ๑๐๘  เมตร เท่ากัน ส่วนองค์พระเจดีย์เป็นแกนกลาง ประดิษฐานอยู่ส่วนบนของตัวอาคารทั้งหมด ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างพระมหาเจดีย์ มีความคืบหน้าตามลำดับ ทั้งนี้หลวงป๋ามีความาตั้งใจว่าจะสร้างให้เสร็จภายใน ๒ ปี นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งต้องใช้งบประมาณอีกเกือบ ๑๐๐ ล้านบาท โดยแต่ละเดือนมีค่าใช้จ่าประมาณ ๕-๖ ล้านบาท


                 รูปแบบพระมหาเจดีย์ ออกแบบโดยอาจารย์อนันต์ สวัสดิสวนีย์ อดีตผู้อำนวยการช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร วิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง คือ รศ.ดร.หรรษา วัฒนานุกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณวิชยา วัฒนานุกิจ (Center of Standard Engineering co.ltd.) และวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง คือ คุณนพ โรจนวานิช นายช่างใหญ่ กรมโยธาธิการ ไวยาวัจกร วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม โดยมีพระมหาสุจิตต สุจิตฺโต (วศ.บ.จุฬาฯ) วิศวกรฝ่ายบรรพชิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็นผู้ช่วยดูแลควบคุมการก่อสร้าง

                 ชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

                 ชั้นที่สามเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ รวมทั้งรูปเปรียบตัวอย่างการปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐาน โดยมีพระมหาเจดีย์เป็นแกนกลาง

                 ชั้นที่สอง สำหรับการประชุมอบรมธรรมปฏิบัติ

                 ชั้นล่างสุดของพระมหาเจดีย์ เป็นที่ทำงาน และเป็นที่ให้ญาติโยมสาธุชนมาบำเพ็ญกุศลประกอบพิธีกรรม และจัดการประชุมทั่วไปได้

                 หลวงป๋า บอกว่า คติความเชื่อของการบริจาคทรัพย์สร้าง “พระมหาเจดีย์" ย่อมได้ชื่อว่า ๑.“สร้างวิหารทาน” อันเป็นทานที่มีอานิสงส์ผลบุญสูงที่สุด ในประเภทอามิสทานหรือวัตถุทาน ๒.“ให้ธรรมเป็นทาน” กล่าวคือ เมื่อมีผู้มาใช้สอยสถานที่และปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาสมาธิเพื่อขัดเกลากิเลสตนเอง นี้ให้ผลเป็นธรรมทานแก่ผู้ปฏิบัติเอง และบุญนั้นย่อมสะท้อนกลับเป็นทับทวีสู่ผู้เสียสละสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ และกำลังทรัพย์ ให้พระมหาเจดีย์นี้สำเร็จลง และ ๓.“บำเพ็ญพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา”
 
                 ทั้งนี้เพื่อหาปัจจัยสมบททุนการก่อสร้างพระนวกะที่บวชในพรรษนี้จึงจัดให้มีการทอดผ้าป่าพระนวกะ พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ทั้งนี้ได้มีการจัดสร้างเหรียญรูปเหมือนหลวงป๋า รุ่นพระนวกะ ๒๕๕๗ ประกอบด้วย เนื้อทองคำ จัดสร้าง ๒๔ เหรียญ เนื้อเงินบริสุทธิ์ จัดสร้าง ๑๐๘ เหรียญ และเนื้อสำริด ซึ่งเป็นเนื้อที่ใช้หล่อพระนั่งเมืองแก้ว ๓,๖๐๐ เหรียญ เพื่อมอบเป็นของขวัญให้ผู้ร่วมบุญทอดผ้าป่าครั้งนี้

                 ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญได้ที่ประชาสัมพันธ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โทร.๐๙-๔๐๔๒-๒๙๒๕ หรือร่วมบุญโดยการ โอนเงินผ่านธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สาขาดำเนินสะดวก  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ ๔๒๒-๐-๒๕๔๖๙-๔ ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสด เพื่อการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ” หรือธนาคารกสิกรไทย สาขาดำเนินสะดวก บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๕๓๔-๒-๐๒๙๐๘-๘ ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เพื่อการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ” เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว กรุณาส่งใบโอนเงิน (Pay-in Slip) โดยทางแฟกซ์ ๐-๓๒๗๔-๕๑๗๐-๑ เพื่อขอรับใบอนุโมทนาบุญ
 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน