พิพิธภัณฑ์'บ้านบุญบวงสรวง'รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากที่สุด

พิพิธภัณฑ์'บ้านบุญบวงสรวง'รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดของเมืองไทย : บุญนำพา

               อ.ทศพล จังพานิชย์กุล ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ "บ้านบุญบวงสรวง" กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ว่า หลังจากที่ได้รับรางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อปี ๒๕๔๒ จึงได้นำความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพวัดวาอารามต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อจัดพิมพ์เป็นเล่ม หลังจากถ่ายภาพเสร็จแล้ว ก็ได้บูชาพระพุทธรูป (จำลอง) ขนาด ๙ นิ้วของวัดนั้นๆ มาด้วย จนกลายเป็นการสะสมพระพุทธรูปต่างๆ ตลอดมา เมื่อมีพระพุทธรูปจำนวนมากก็เกิดความคิดว่า ถ้าหากได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมา ก็จะได้ให้ผู้ที่มีความเคารพศรัทธามาเยี่ยมชมและสักการบูชาขอพรจากพระพุทธรูปองค์ต่างๆ นับเป็นการสืบสานงานพุทธศิลป์ และเป็นศูนย์รวมความศรัทธาเลื่อมใสที่งดงามอลังการเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดสร้าง "พิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสรวง" ศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดในเมืองไทย และเป็นหนึ่งเดียวในโลก จนผู้ที่ได้ไปบูชากราบไหว้แล้ว ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า...ไม่น่าเชื่อว่าจะมีสถานที่แบบนี้ในเมืองไทย
    
               เมื่อไม่นานมานี้มีชาวญี่ปุ่นที่มาถ่ายทำรายการทีวี ได้ไปบันทึกภาพที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ กล่าวอย่างประหลาดใจว่า ไม่น่าเชื่อ เมื่อได้พบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายที่ประดิษฐานอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ "บ้านบุญบวงสรวง" อันเป็นพิพิธภัณฑ์ของเอกชน ที่มีความสวยงาม อลังการ ก่อเกิดความศรัทธาเลื่อมใส ยามได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ซึ่งแต่ละวันจะมีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาสักการบูชาขอพร และชมสิ่งมหัศจรรย์ภายในพิพิธภัณฑ์ไม่ว่างเว้น ซึ่งเปิดให้ "ชมฟรี" ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. สอบถามเส้นทางได้ที่โทร.๐-๒๙๓๘-๑๓๘๐-๑ หรือที่ www.banboonbuangsruang.com
    
               ภายในพิพิธภัณฑ์ชั้น ๑ อาคารนาคานาคราช เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสิ่งของลํ้าค่าเกี่ยวกับพญานาค เช่น พระขรรค์, ตรีสูร, มณีนาคราช หนักกว่า๑๐๐ กก., เหล็กไหลพญานาค, หงอนพญานาค และสิ่งของต่างๆ เกี่ยวกับพญานาค ที่สวยงามมาก
    
               ชั้น ๒ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศวร สถานที่ประดิษฐาน "พระพิฆเนศ" ปางต่างๆ และเทพเทวาทุกพระองค์ รวมทั้งสิ่งของลํ้าค่าเกี่ยวกับพระพิฆเนศ ภาพเขียนพระพิฆเนศ ๓๒ ปางที่สวยงามอลังการยิ่ง พระพิฆเนศ องค์ประธานที่สวยงามและศักดิ์สิทธิ์
    
               ชั้น ๓ พิพิธภัณฑ์พระคณาจารย์ สถานที่ประดิษฐานพระอรหันตสาวก, พระคณาจารย์ ๔ ภาค, ปู่ฤาษีมุณีนาถ, เทพเจ้าจีน, พระบูชาจตุคามรามเทพ, พระรูปพระมหากษัตริย์ไทย ฯลฯ สวยงามด้วยศิลปะช่างชั้นครู
   
                ชั้น ๔ พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูป พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ จำลองจาก ๑๐ ประเทศ และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ จำลองจาก ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศไทย ประดิษฐานบนแท่น แยกเป็นภาคต่างๆ มีข้อความบรรยายอย่างครบถ้วน นับเป็นแหล่งเรียนรู้ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ของเมืองไทยได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด


เปิดอ่าน