ป.ป.ช.จับมือ'มจร'ป้องกันโกงแนวพุทธ

ป.ป.ช.จับมือ'มจร'ป้องกันโกงแนวพุทธ จัดประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญรณรงค์ ระดมสมองระดับภูมิภาค 19 - 20 มีนาคมนี้ พระพรหมบัณฑิตย้ำ มจร ต้องเป็นต้นแบบคุณธรรมทางสังคม

              5มี.ค.2557  ผศ.ดร.สุรพล สุยะพหรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  ได้จัดให้มีการประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญรณรงค์ป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนเผยแพร่ให้เกิดการปลูกจิตสำนึก ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย และเสริมสร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริต เพื่อสร้างสังคมคุณธรรมที่โปร่งใส  โดยจะมีการประกาศผล วันที่ 17  มีนาคม   ทางเว็บไซด์ http://www.nacc.go.th และ http://www.mcu.ac.th

              ขณะเดียวกัน ป.ป.ช.และ มจร ร่วมกันจัดการสัมมนาแนวทางขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด  กับ มจร ส่วนภูมิภาค (61 แห่ง) ในวันที่ 19  - 20 มีนาคมนี้  ณ หอประชุม มวก. 48 พรรษา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมงาน

              พร้อมมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด (ป.ป.จ.)   กับ มจร ส่วนภูมิภาค 61 แห่ง  โดยมีนายปานเทพ  พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร  และพระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนายสรรเสริญ  พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ร่วมลงนามในฐานะพยาน

              หลังจากนั้นนายปานเทพกล่าวมอบนโยบายตามแนวทางบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พระพรหมบัณฑิตกล่าวสัมโมทนียกถา นายวิชา  มหาคุณ  กรรมการ ป.ป.ช. ปาฐกถาเรื่อง “กลไกศาสนาหนทางสู่การป้องกันการทุจริต” นายชัยรัตน์  ขนิษฐบุตร  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  บรรยายเรื่อง “ความรู้ ความเข้าใจ บทบาทอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช.และกฎหมายใหม่ที่ควรรู้”


พระพรหมบัณฑิตย้ำมหาจุฬาฯต้องเป็นต้นแบบคุณธรรมทางสังคม

              ก่อนจะถึงวันดังกล่าววันที่ 5 มีนาคมนี้  ที่อาคารเรียนรวม มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและพิธีปิดการสัมมนาเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่พัสดุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเกี่ยวกับกฏหมายป้องกันการทุจริตและกฏหมายที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลย ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม
                
              พระพรหมบัณฑิต ได้กล่าวให้โอวาท ใจความว่า "หลักทางพระพุทธศาสนา เน้นหลักหิริ โอตัปปะ อายชั่ว กลัวผลแห่งบาป มีระบบป้องกันโดยอาศัยหลักคุณธรรมช่วยป้องกัน ความรู้ความเข้าใจกฏระเบียบจะช่วยป้องกัน รู้เท่าไว้ป้องกัน รู้ทันไว้แก้ไข การอบรมครั้งนี้เป็นการยกระดับการทำงานบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การลงนามความร่วมกับกับมหาวิทยาลัยของ สำนักงาน ป.ป.ช.มีวัตถุประสงค์ให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ จะนำความรู้ที่ได้ไปเผยแผ่"
                  
              ด้านความร่วมมือ พระพรหมบัณฑิต กล่าวว่า  การอบรมเป็นเบื้องตนในการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นก้าวแรกของการลงมือความร่วมมือระหว่างกัน ต่อไปจะต้องพัฒนาหลักสูตร  การทำบทเทศนาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้พระสงฆ์ไปเทศน์สั่งสอนให้ญาติโยมฟัง ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญป้องกันให้แก่ประเทศชาติต่อไป การสัมมนาเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่พัสดุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ในวันที่  3-5 มีนาคม  เป็นรอบสำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องโดยตรง ในวันที่ 19  - 20 มีนาคมนี้   เป็นรอบสำหรับผู็บริหาร

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน