๙ ก.พ. ๕๗ วัดสี่แยกเจริญพรหล่อพระทันใจ

๙ ก.พ. ๕๗ วัดสี่แยกเจริญพรหล่อพระทันใจ

 

                          วัดสี่แยกเจริญพร ตั้งอยู่ ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ทั้งนี้ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑ นายเล็ก คงแจ่ม และพรรคพวกได้ยกที่ดินจำนวน ๖ ไร่ ให้สร้างวัด พระอาจารย์ลำเจียก เจ้าคณะตำบลในสมัยนั้น ให้ตั้งวัด และให้ชื่อว่าวัดสี่แยกเจริญพร ซึ่งขณะนี้วัดกำลังดำเนินการก่อสร้างโบสถ์หลังแรก รวมทั้งสร้างพระประธาน ปัจจุบันมีพระครูสังฆรักษ์คณิสร  หรือพระเทพ ฉายา ฐิตสาโร อายุ ๔๕ ปี พรรษา ๑๕ เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเป็นลำดับที่ ๘ ของวัด

                          ด้วยเหตุที่วัดสี่แยกเจริญพรร้างการมีเจ้าอาวาสมานาน ขณะเดียวกันเมื่อมีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสเข้ามาใหม่ก็อยู่ได้ไม่นาน ทำให้การพัฒนาวัดไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสร้างโบสถ์ผ่านมากว่า ๑๐ ปี ผ่านมาหลายเจ้าอาวาส ก็ยังสร้างไม่เสร็จ พระอาจารย์เทพ บอกว่า แรกเริ่มที่มาเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้มีปัญหาที่ต้องเก็บแก้มากมาย โดยเฉพาะเรื่องหนี้สินค้างค่าก่อสร้างโบสถ์ รวมทั้งเอกสารสิทธิการครอบครองที่ดินของวัด ซึ่งกว่าจะดำเนินการแก้ไขเสร็จต้องใช้เวลากว่า ๑ ปี ขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเมรุ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

                          ส่วนเรื่องการสร้างโบสถ์นั้น เนื่องจากการก่อสร้างโบสถ์ในช่วงแรกไม่มีการควบคุม รวมทั้งมีการเปลี่ยนช่างก่อสร้างหลายชุดทำให้โบสถ์ไม่ได้สัดส่วน โดยเฉพาะส่วนที่เป็นหลังคาไม่สมส่วน เมื่อปรับปรุงแบบครั้งแรกก็ไม่สามารถสร้างต่อได้ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องน้ำรั่ว ในที่สุดจึงตัดสินใจรื้อส่วนที่เป็นหลังคาโบสถ์ออกทั้งหมด พร้อมกับเปลี่ยนรูปแบบช่อฟ้า หางหงส์ รวมทั้งใบระกาเป็นสเตนเลสทั้งหมด โดยมีความตั้งใจว่าจะสร้างต่อให้เสร็จภายใน ๓ ปี ใช้งบประมาณกว่า ๑๐ ล้านบาท

                          อย่างไรก็ตามในวันอาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (เดิมทีกำหนดวันที่ ๒ ก.พ.แค่ตรงกับวันเลือกตั้ง) วัดได้จัดให้มีงานบุญใหญ่ คือ หล่อพระสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิ ขนาดหน้าตัก ๖.๕ เมตร ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรก หรือองค์ที่หนึ่งทรงพระนามว่า “สมเด็จพระพุทธสิกขี” พิธีเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. และจะเสร็จสิ้นเวลา ๑๖.๐๐ น. ซึ่งเป็นพระที่หล่อเสร็จในวันเดียว ทั้งนี้ จะเรียกพระองค์ดังกล่าวว่า "พระสมเด็จองค์ปฐมปางมหาจักรพรรดิทันใจ" โดยวัดมีโครงการหล่อพระ ๒ องค์ เพื่อประดิษฐานไว้ด้านหน้าอุโบสถ

                          การหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิ ของวัดสี่แยกเจริญพร ได้รับความเมตตาจากพระครูอดุลย์ประชารักษ์ หรือพระอาจารย์เวียน เจ้าอาวาสวัดเจริญราษฎร์บำรุง หรือวัดหนองพงนก ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ให้ยืมแบบแม่พิมพ์ รวมทั้งพระอาจารย์เวียนยังนำศรัทธาญาติโยมมาช่วยงานหล่อพระในวันดังกล่าวด้วย ที่สำคัญในการหล่อพระของวัดหนองพงนกทั้ง ๖ องค์ พระเทพได้ไปช่วยงานและศึกษาทุกครั้ง

                          เนื่องจากวัดสี่แยกเจิญพรเป็นวัดที่เริ่มก่อตั้ง โดยได้สร้างโบสถ์รวมทั้งสร้างศาสนสถานภายในวัดอีกหลายอย่าง แต่ยังขาดจตุปัจจัยในการสร้างจึงมาบอกบุญ เชิญร่วมบริจาคที่ ธ.กรุงไทย สาขา กำแพงแสน ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี วัดสี่แยกเจริญพร ๗๒๖-๐-๒๒๑๕๓-๔ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ วัดสี่แยกเจริญพร ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โทร.๐๘-๑๕๘๕-๔๒๑๔ และ ๐๘-๒๒๙๓-๙๗๑๔

 

 

 


เปิดอ่าน