มีลูกช้าเสี่ยง'โครโมโซม'ผิดปกติ

ไลฟ์สไตล์  :  15 ม.ค. 2557

ไลฟ์สไตล์ : มีลูกช้า เสี่ยง 'โครโมโซม' ผิดปกติ

 

                     ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในยุคการแข่งขันสูงและสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเป็นผลให้หนุ่มสาวจำนวนไม่น้อยเริ่มมีการวางแผนครอบครัวเพื่อมีบุตรช้าขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อภาวะการมีบุตรยาก ภาวะแท้งซ้ำซาก หรือแม้แต่ความเสี่ยงในการเกิดโรคดาวน์ซินโดรม ปัญหาเหล่านี้มักจะเกิดมาจากความผิดปกติของโครโมโซมเนื่องมาจากอายุที่เพิ่มขึ้น

                     นพ.สมเจตน์ มณีปาลวิรัตน์ ผู้อำนวยการแพทย์และสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์การมีบุตรยาก ศูนย์ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. กล่าวว่า พื้นฐานจำนวนโครโมโซมของมนุษย์มีอยู่ทั้งหมด 23  คู่ ถ้ามากหรือน้อยกว่านี้อาจก่อให้เกิดภาวะความผิดปกติต่างๆ ของร่างกาย ในปัจจุบันพบว่าความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมตามธรรมชาติมากถึงร้อยละ 40-80 ขึ้นอยู่กับอายุของผู้เป็นเจ้าของไข่เป็นหลัก ถ้าอายุมากขึ้นความผิดปกติก็จะมากขึ้นตามไปด้วย

                     "ตัวอ่อนที่ผิดปกตินั้นส่วนใหญ่จะไม่ฝังตัวหรือถ้าฝังตัวจะก่อให้เกิดการแท้งในช่วง 3 เดือน ซึ่งหากรอดมาได้ ทารกก็จะมีความผิดปกติ ตัวอย่างโรคที่รู้จักกันดีคือ ภาวะดาวน์ซินโดรม โดยเฉพาะฝ่ายหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปจะพบว่ามีความเสี่ยงที่จะให้กำเนิดบุตรเป็นดาวน์ซินโดรมประมาณร้อยละ 0.5 และจะมีความเสี่ยงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในรายที่มีประวัติแท้งซ้ำซาก หรือมีประวัติทารกพิการมาก่อนอาจพบมากขึ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดจากตัวอ่อนที่ผิดปกติทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ดังนั้นการตรวจโครโมโซมของตัวอ่อนก่อนเลือกมาฝังตัวจะมีประโยชน์กับหญิงสาวทุกคนที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะต่างๆ ดังกล่าวมาข้างต้นเป็นอย่างมาก" คุณหมอ เผย

                     การอุดช่องว่างของปัญหาดังกล่าว ปัจจุบันจึงมีการคิดค้นเทคนิค "ซีจีเอช (CGH) แทนวิธีการตั้งครรภ์แบบธรรมชาติขึ้น โดย "อธิคม และ นฤภร ฉันทวานิช หนึ่งในครอบครัวตัวอย่างที่ตัดสินใจใช้เทคนิคนี้บอกว่า การวางแผนที่จะมีบุตรคนที่ 2 ในช่วงอายุที่มีความเสี่ยง ทำให้ต้องการความมั่นใจ จึงตัดสินใจศึกษาข้อมูล และใช้เทคนิคซีจีเอช ช่วยลดภาวะความเสี่ยงดังกล่าวหลังจากที่ได้รับคำแนะนำจากคุณหมอ

                     "ผู้หญิงแต่งงานช้าขึ้น ทำให้มีบุตรช้าด้วย เกินช่วงอายุวัยเจริญพันธุ์ทำให้มีจุดที่มีความกังวล ถ้าเรามีลูกตอนอายุเยอะก็จะเกี่ยวพันกับความปลอดภัยของลูกว่าลูกเกิดมาแล้วจะมีปัญหาหรือไม่ ในปัจจุบันเราก็เห็นเด็กหลายคนที่เกิดมามีปัญหาทางพันธุกรรม เพราะฉะนั้นการเลือกเทคโนโลยีอย่างซีจีเอช เป็นสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าการตั้งครรภ์ในครั้งนี้บุตรจะออกมาสมบูรณ์" โครโมโซมแม้จะเป็นจุดกำเนิดของชีวิตที่กำหนดไม่ได้ แต่เราเลือกได้…

 

 

 

 


เปิดอ่าน