เหรียญหลวงปู่สงฆ์รุ่นแรกปี๒๕๐๒ที่ระลึกผูกพัทธสีมา

เหรียญหลวงปู่สงฆ์รุ่นแรกปี๒๕๐๒ ออกเป็นที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา วัดหาดทรายแก้ว จ.ชุมพร : พระองค์ครู เรื่องและภาพ ไตรเทพ ไกรงู

             "เทพเจ้าของชาวชุมพรผู้มีวาจาสิทธิ์" เป็นสมญาของ "หลวงปู่สงฆ์ จนฺทสโร" อดีตเจ้าอาวาสวัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร เป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพระธรรมวินัย ปฏิบัติกับลูกศิษย์ลูกหาและชาวบ้านทั่วไปอย่างคงเส้นคงวา มีเมตตาสูงต่อคนและสรรพสัตว์ที่เดือดร้อน ท่านเมตตาช่วยเหลือแทบทุกรายที่ไปขอความช่วยเหลือตลอดเวลา เสมอต้นเสมอปลาย ท่านได้รับสมญาว่าเป็นเทพเจ้าของชาวชุมพร "ผู้มีวาจาสิทธิ์

             ดังนั้นบรรดาลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมทั้งหลายมักจะมาชุมนุมกันที่ศาลาในช่วงเวลาเช้าก่อนไปทำงานเป็นประจำ เพื่อขอวาจาสิทธิ์ของท่าน ถ้าท่านกล่าวคำใดกับใครจะเป็นความจริงตามนั้นเสมอ วัตถุมงคลของท่านล้วนศักดิ์สิทธิ์และมีประสบการณ์เป็นที่ปรากฏและเชื่อถือของชาวชุมพรและบรรดานักเล่นพระเป็นอย่างดี ขนาดยาฉุนหรือยาเส้นที่ท่านปลุกเสกก็มีความศักดิ์สิทธิ์และมีประสบการณ์อย่างน่าทึ่ง แม้แต่น้ำปลาที่เขาขายเป็นขวดๆ ท่านเอามาปลุกเสกก็เป็นยารักษาโรคได้หลายขนาน

             วัตถุมงคลต่างๆ ที่หลวงปู่สงฆ์จัดสร้างนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการบูรณปฏิสังขรณ์และสร้างเสนาสนะต่างๆ ในวัด และเพื่อประโยชน์แก่พระบวรพุทธศาสนาทั้งสิ้น ซึ่งหลวงปู่สงฆ์ไม่เคยทำรูปของตนเองแต่จะมีลูกศิษย์ทำแล้วเอาไปให้ท่านปลุกเสกเดี่ยว วัตถุมงคลทุกรุ่นล้วนได้รับความนิยมและแสวงหาจากบรรดาลูกศิษย์ลูกหาและพุทธศาสนิกชนทั่วไปอย่างกว้างขวางด้วยความศรัทธาและเลื่อมใส อาทิ รูปหลวงปู่สงฆ์องค์ลอย รุ่น คอเอียง เนื้อดินชุบรัก ปี ๒๔๙๗ ออกที่วัดสุบรรณนิมิตร, เหรียญหลวงปู่สงฆ์รุ่นแรก ปี ๒๕๐๒ ออกที่วัดหาดทรายแก้ว เพื่อสร้างอุโบสถ

             เหรียญหลวงปู่สงฆ์ ปี ๒๕๐๕ ออกที่วัดศาลาลอยในพิธีผูกพัทธสีมา, เหรียญหลวงปู่สงฆ์ปี ๒๕๑๑ สร้างอุโบสถวัดดอกรัก จากนั้นจัดสร้างอีกหลายรุ่นเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญในการสร้างอุโบสถพัฒนาวัด และศาสนสถานต่างๆ ที่ดังที่สุดเห็นจะเป็นเหรียญกลมหลวงปู่สงฆ์ปี ๒๕๑๗ ซึ่งสร้างโดยพ่อหลวงเสี้ยง ปชาโน ผู้เป็นลูกศิษย์เพราะหลวงปู่ออกปากชมว่าดี รวมถึงพระกริ่งเจ้าฟ้า ปี ๒๕๑๙ เพราะเป็นพระกริ่งรุ่นแรกและรุ่นเดียวของหลวงปู่ เป็นเนื้อนวโลหะกลับดำที่มีพุทธลักษณะงดงาม มีพิมพ์เดียว และสร้างจำนวนน้อยมากเพียง ๙๙๙ องค์เท่านั้น

             หลวงปู่สงฆ์ ทำหน้าที่เผยแผ่พระบวรพุทธศาสนาจนมีอายุเกือบ ๑๐๐ปี ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ปัจจุบันสรีระของหลวงปู่ได้ประดิษฐานอยู่บนศาลาธรรมสังเวช เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ได้กราบสักการบูชาตลอดไป

             สำหรับภาพพระองค์ครูฉบับนี้เป็นเหรียญกลมหลวงปู่สงฆ์รุ่นแรก ปี ๒๕๐๒ ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมาวัดหาดทรายแก้ว จ.ชุมพร ลักษณะการเขียนยันด้านหลังเรียกว่า "ยันต์รูปว่าว" อักขระยันต์ที่เขียนไว้ภายในคือ "นะ โม พุท ธา ยะ" ซึ่งเป็นหัวใจแม่ธาตุใหญ่ มีพุทธคุณดีทุกด้าน

             ขอบคุณข้อมูลและภาพหลวงปู่สงฆ์ จนฺทสโร จาก "www.aj-ram.com"


เปิดอ่าน