วัดเทวราชฯสร้างพระกริ่งใหญ่หาทุนตั้งทุนนิธิ

วัดเทวราชฯสร้างพระกริ่งใหญ่หาทุนตั้งทุนนิธิ

              "วัดเทวราชกุญชรสนับสนุนทุนการศึกษาตามมติมหาเถรสมาคมให้ทุนการศึกษาเป็นทั้งทุนหนุนแรงใจ มอบแด่เยาวชนไทยผู้ใฝ่ดี" เป็นโครงการที่พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร เขตดุสิต กรุงเทพฯ และรองเจ้าคณะภาค ๑๓ ได้มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๕ ตามมติมหาเถรสมาคมที่มุ่งส่งเสริมให้การสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณร และสงเคราะห์นักเรียนนักศึกษาที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ให้เป็นเยาวชนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อเป็นคนดีศรีสังคมต่อไป
 
              พระเทพคุณาภรณ์ บอกว่า โครงการนี้นอกจากจะเป็นการดำเนินการตามมติของมหาเถรสมาคมแล้ว วัดเทวราชกุญชร ได้เปิดโครงการนำชมวัด ปฏิบัติธรรม เพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้ามาชมวัด ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งได้เข้ากราบนมัสการ "พระพุทธเทวราชปฏิมากร" พระประธานในพระอุโบสถ และเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ในศุภมงคลวาระขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ วัดจึงจัดสร้าง "พระกริ่งใหญ่เทวราช" โดยได้รับความเมตตาจากอาจารย์ชินพร สุขสถิตย์ศิษย์ เอกหลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่ มอบชนวนกระแสพระกริ่งชินบัญชรและแผ่นยันต์ของหลวงปู่ทิม อิสริโก หลายรุ่นที่หล่อหลอมรวมกันเป็นชนวนเก่า

              "พระกริ่งใหญ่เทวราช" ประกอบด้วย ๑.พระกริ่งใหญ่เทวราชเนื้อทองคำ เนื้อนากเนื้อเงิน สร้างจำนวน ๙ ชุด (๑ ชุด มี ๓ องค์) ๒.พระกริ่งใหญ่เทวราชเนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวโลหะแก่ทองสร้างจำนวน ๙ ชุด (๑ ชุด มี ๓ องค์) ๓.พระกริ่งใหญ่เทวราชเนื้อนวโลหะ ก้นทอง ก้นเงิน ก้นทองแดง สร้างจำนวน ๕๙ ชุด (๑ ชุด มี ๓ องค์) ๔.พระกริ่งใหญ่เทวราชเนื้อนวโลหะก้นเงิน สร้างจำนวน ๔๙๙ องค์ ๕.พระกริ่งใหญ่เทวราชเนื้อนวโลหะ สร้างจำนวน ๙๙๙ องค์ บูชาองค์ละ โดยพระกริ่งใหญ่เทวราชทุกรายการมีโค้ดมีหมายเลขกำกับทุกองค์

              ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๔๙ น. ได้ประกอบพิธีเททองหล่อเป็นพระกริ่งใหญ่เทวราช เททองโบราณย้อนยุคในฤกษ์ทุกองค์ ที่มณฑลพิธีภายในกำแพงแก้วพระอุโบสถวัดเทวราชกุญชรมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานเททอง มีพระเกจิสายบูรพานั่งปรกอธิษฐานจิต คือ ๑.พระครูสังฆกิจบูรพา (หลวงปู่บัว) วัดศรีบูรพาราม จ.ตราด ๒.พระครูสุภัทราจารคุณ (หลวงพ่อสิน) วัดละหารใหญ่ จ.ระยอง ๓.พระครูวิจิตรธรรมาภิรัต (หลวงพ่อเชย) วัดละหารไร่ จ.ระยอง ๔.พระครูโสภณพัฒนาภิรม (หลวงปู่บุญ) วัดทุ่งเหียง จ.ชลบุรี ๕.พระครูวิจิตรธรรมรัตน์ (หลวงพ่อขวัญชัย) วัดนามะตูม จ.ชลบุรีและ และ ๖.พระครูปลัดนิวัตร (พระอาจารย์ตุ๊กแก) วัดคมบาง จ.จันทบุรี

              ส่วนในพิธีพุทธาภิเษก เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๑๙ น. ณ พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร มี พระมงคลสุธี (หลวงปู่แขก) วัดสุนทรประดิษฐ์ จ.พิษณุโลก จุดเทียนชัยประพรมน้ำพระพุทธมนต์ พระมงคลสิทธิคุณ (หลวงปู่ฟู) วัดบางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา หลวงปู่บุญ วัดทุ่งเหียง จ.ชลบุรี หลวงปู่สิน วัดละหารใหญ่ จ.ระยอง เมตตานั่งปรกอธิษฐานจิตตลอดพิธีพุทธาภิเษก ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญได้ที่วัดเทวราชกุญชร โทร.๐-๒๒๘๑-๒๔๓๐

 


เปิดอ่าน