เล่านิทานเสริมพัฒนาการลูกน้อย

ไลฟ์สไตล์  :  16 ธ.ค. 2556

เล่านิทานเสริมพัฒนาการลูกน้อย : ไลฟ์สไตล์

 
 
 
          ด้วยความเชื่อมั่นว่าสังคมคุณภาพต้องประกอบด้วย คนเก่งและดี จึงมุ่งมั่นเสริมสร้างศักยภาพของคนโดยเน้นที่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาชาติในอนาคต มูลนิธิเอสซีจี จัดงานเปิดตัวหนังสือภาพชั้นดีระดับโลก 5 เรื่อง จากโครงการ "นำหนังสือดีสู่เด็กไทย" ปีที่ 6 จุดประกายครอบครัวไทยร่วมสร้างวัฒนธรรมการเลี้ยงลูกด้วยหนังสือ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ลูกน้อย พร้อมเน้นย้ำ "การเล่านิทาน อ่านหนังสือ" จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการและวางรากฐานของเด็กปฐมวัยให้โตเป็นผู้ใหญ่ที่ทั้งเก่งและดีได้ในอนาคต 
 
          ขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า เพื่อให้ทุกครอบครัวมีโอกาสในการเข้าถึงหนังสือภาพได้ง่ายขึ้น มูลนิธิจึงริเริ่มโครงการ "นำหนังสือดีสู่เด็กไทย" ขึ้นเมื่อ 6 ปีก่อน และในปีนี้ได้เปิดตัวหนังสือภาพชุดใหม่ ได้แก่ มือหนูอยู่ไหน เจ้าหญิงถุงกระดาษ, รอยทะเล, นี่คือหนังสือ และเล่มพิเศษ ชื่อ ดึ๋ง ดึ๋ง ดึ๋ง ดึ๋ง เป็นหนังสือสื่อภาพนูนอักษรเบรลล์สำหรับเด็กปฐมวัยผู้บกพร่องทางการมองเห็นเล่มแรกของประเทศไทย จัดทำเพื่อมอบให้ห้องสมุดและโรงเรียนสอนคนตาบอด 12 แห่งทั่วประเทศ ผ่านศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ด้วยหวังให้เด็กที่บกพร่องทางการมองเห็นได้มีโอกาสสัมผัสความสุนทรีย์ เรียนรู้หนังสือภาพชั้นดีเท่าเทียมกับเด็กปกติ 
 
          ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์ เผยว่า การเล่านิทาน อ่านหนังสือสามารถส่งเสริมพัฒนาการได้ตั้งแต่ขวบปีแรกผ่านเสียงและภาพที่กระตุ้นประสาทสัมผัสให้มีการพัฒนาด้านภาษา และการเรียนรู้ผ่านการมองเห็น และการได้ยินทำให้เกิด ภาษาพูด ภาษาอ่าน และภาษาเขียน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระดับสติปัญญา หรือไอคิว และความฉลาดทางอารมณ์ หรืออีคิว นอกจากนี้ การเล่านิทานให้เด็กฟัง ยังช่วยพัฒนาการเรียนรู้เรื่องอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองและผู้อื่นทำให้เกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคุณธรรม หรือเอ็มคิว ซึ่งจะเห็นได้ว่าเรื่องราวของนิทานมักจะมีข้อสรุปว่า "นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า..."
 
          ผู้ที่สนใจสามารถร่วมส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเลี้ยงลูกด้วยหนังสือ หรือร่วมบริจาคเงินเข้า "กองทุนนำหนังสือดีสู่เด็กไทย" สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิเอสซีจี โทร.0-2586-2547 เว็บไซต์ www.scgfoundation.org


เปิดอ่าน