พม่าออกบัตรพระถวาย'ครูบาบุญชุ่ม'

พม่าออกบัตรพระถวาย'ครูบาบุญชุ่ม' เตรียมจัดใหญ่งานวันเกิด9วัน9คืน : สำราญ สมพงษ์รายงาน

             ใกล้จะถึงวันคล้ายวันเกิดของพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร  พระเกจิล้านนาชื่อดังสายป่ากรรมฐาน  ซึ่งเป็นที่นับถือของประชาชนชาวภาคเหนือและทั่วประเทศไทยในวันที่ 5 ม.ค.2557 นี้แล้ว โดยศิษยานุศิษย์ได้กำหนดจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ 9 วัน 9 คืน ระหว่างวันเสาร์ที่ 28 ธ.ค.2556 – วันอาทิตย์ที่ 5 ม.ค.2557 ที่วัดดอนเรือง เมืองพง จ.เชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่า และขณะนี้กำลังเตรียมงานอยู่

             พระครูบาบุญชุ่มนั้นเป็นชาวไทยใหญ่ได้บวชตั้งแต่เป็นสามเณร เดินทางไปเผยแพร่ธรรมหลายประเทศ และได้เดินทางจากประเทศพม่าบ้านเกิดเข้ามาจำวัดที่ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2547 ได้ตั้งสัจจะถือศีลที่วัดถ้ำราชคฤห์ อ.งาว จ.ลำปาง ตลอดการเข้าพรรษานานถึง 3 เดือน ไม่มีการปลงผม ไม่ฉันอาหารใดๆและไม่รับกิจนิมนต์ ไม่รับบิณฑบาต แม้ว่าจะมีคนนำไปถวาย แต่ฉันเพียงผลไม้ที่ลูกศิษย์นำมาถวาย และที่หาได้ตามป่าเท่านั้น เพราะปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดตามรอยพระพุทธเจ้า และได้ออกจากถ้ำเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556 ซึ่งเป็นวันออกพรรษา

             และเมื่อวันที่ 15 พ.ย.2556 ได้เดินทางไปยังวัดดอนเรือง เมืองพง จ.เชียงตุง ประเทศพม่า เพื่อโปรดญาติโยม โดยไม่มีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทย พร้อมกันนี้ทางการพม่าออกบัตรประจำตัวพระภิกษุถวายแก่พระครูบาบุญชุ่มแล้ว สามารถเดินทางเข้าออกประเทศพม่าได้อย่างสะดวก

             อย่างไรก็ตามช่วงที่พระครูบาบุญชุ่มพักอยู่ที่ประเทศพม่านี้ ศิษยานุศิษย์ยังสามารถติดตามการเคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่องผ่านทางเฟซบุ๊ก"ครูบาบุญชุ่มครูบาสายล้านนาสายป่ากรรมฐาน" ควบคู่ไปกับคำสอนอย่างเช่นตอนที่จะเดินทางไปประเทศพม่าได้เตือนสติคนไทยอย่าทะเลาะกันเพราะจะอายพม่าเขาพร้อมกับมอบคาถาต่างๆอย่างเช่น

             "ความสุขอยู่ไม่ไกล ถ้าใจเรารู้จักปล่อยวาง

             พระนิพพานอยู่ไม่ไกล ถ้าใจเรามีศรัทธา

             พระนิพพานอยู่ไม่ไกล ถ้าใจเรามีสติ

             พระนิพพานอยู่ไม่ไกล ถ้าใจเรามีสมาธิ

             พระนิพพานอยู่ไม่ไกล ถ้าใจเรามีปัญญา

             นิพพานปัจจโยโหตุ"

             มนต์คาถาเงินหมื่นล้าน แสนล้าน พันล้าน (ไม่จน) โอมนะโมพุทธายะ นะ มะ พะ ธะ ยะ นะ มะ อะ อุ นะโมพุทธายะ เกสุสุวัง สะสะยายันตัง สังเก นะรันยายะเป

             คาถาลอดช่อง เกสุสุวัง เกสุสุวัง เกสุสุวัง

             คาถาแคล้วคลาด นะ มะ อะ อุ นะโมพุทธายะ นะ มะ พะ ธะ ยะ นะชาลิติ

             คาถาครอบจักรวาล เกสุสุวัง สะสะยายันตัง สังเก นะรันยายะเป เกสุสุวัง สะสะยายันตัง สังเก นะรันยายะปิ

             คาถาป้องกันสารพิษ ป้องกันภัยอันตรายทุกอย่าง ทะสะขะ สะมังวิสาตุ ทะสะขะ สะมังวิสาตุ ทะสะขะ สมังวิสาตุ

             นับเป็นปัจฉิมโอวาทก้อนเดินทางออกจากประเทศไทยก็ว่าได้

             หรืออย่างเช่นคาถาที่ว่า

             "ติโลกะนาถัง อะหังวันทามิ ภควาติ

             เตสาหัง สิระปาเต วันทามิปริสุทธาเม

             วะจะสา มะสาวา วันทาเมเต

             ตะถาคะเต สะยะเน อะสะเนถาเน

             กัมมะเนจาปิ สัพพาะทา สะทา สุเขนะ

             รักขันตุ สะทาโสถี ภะวันตุเม

             โดยผู้ใช้พระคาถานี้ จะประสบแด่ความสุข ความเจริญ ในทุก ๆ ด้าน ปราศจาคโรคภัยไข้เจ็บ และภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมาเบียดเบียน ผู้ใช้พระคาถานี้ควรสวดมนต์ ไหว้พระ และภาวนาเป็นประจำ (ถึงพร้อมด้วยศีล สมาธิ ปัญญา) รู้จักกตัญญู-ปรนนิบัติรับใช้ อ่อนน้อมถ่อมตน ต่อบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งหลาย เป็นนิจ

             และในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ศิษยานุศิษย์ได้มีสร้างพระผงครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร รุ่น 49 ปี 28 พรรษา มอบเป็นของขวัญปีใหม่ฟรี โดยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระครูบาเจ้าบุญชุ่ม อาทิ เกษรดอกไม้แสนดวง ผสมมวลสารมงคล ผงพุทธคุณ  น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ดินถ้ำพญานาคถ้ำมหาโพธิสัตว์ราชคฤห์ที่พระครูบาเจ้าบุญชุ่มอธิษฐานจิตเข้ากรรมฐาน 3 ปี 3 เดือน 3 วัน 3 ชั่วโมง 33 นาที พร้อมด้วยมวลสาร 3 มหามงคล เพื่อสร้างถวายเป็นสังฆบูชา อาจาริยบูชา น้อมถวายแก่พระครูบาเจ้าบุญชุ่มเนื่องในโอกาสครบรอบ 49  ปี 28 พรรษา วันที่  5 มกราคม 2557

 


เปิดอ่าน