ร่วมบุญมุทิตาจิต๙๓ปีหลวงพ่อรวยวัดตะโก

ร่วมบุญมุทิตาจิต๙๓ปีหลวงพ่อรวย วัดตะโก ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

              พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ หรือหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก เจ้าอาวาสวัดตะโก ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพระเกจิอาจารย์แนวหน้าในยุคนี้ที่งดงามด้วยปฏิปทาศีลวัตรสัจคุณ ดำรงสมณเพศอย่างสมถะ เป็นพระนักปฏิบัติมากว่าที่จะเป็นพระธรรมกถึก ทั้งเป็นพระนักพัฒนาทำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วัดตะโก

              เมื่ออายุ ๑๖ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดตะโกโดยมีพระสมุห์บุญช่วย เจ้าอาวาสเป็นพระอุปัชฌาย์ ขณะที่ครองเพศพรหมจรรย์ ท่านได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยในด้านพระคันถธุระ (พระปริยัติธรรม) สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี อายุครบบวช ราว พ.ศ.๒๔๘๔ ก็อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดตะโก โดยมีพระครูสุนทรธรรมนิวิฐ (หลวงพ่อชื่น) เจ้าอาวาสวัดภาชี เจ้าคณะอำเภอภาชีเป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดจ้อย เจ้าอาวาสวัดวิมลสุนทร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระสมุห์บุญช่วย เจ้าอาวาสวัดตะโก (ในสมัยนั้น) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับสมณฉายาว่า “ปาสาทิโก” ครั้นอุปสมบทแล้ว อยู่จำพรรษาที่วัดตะโกเรื่อยมาได้ศึกษาด้านคันถธุระพระปริยัติธรรมเพิ่มเติม จนสอบได้นักธรรมชั้นโท ใน พ.ศ.๒๔๘๕ และสอบได้นักธรรมชั้นเอกใน พ.ศ.๒๔๘๗

              หลังจากจบนักธรรมเอกแล้ว ท่านคิดว่าเพียงพอสำหรับด้านคันถธุระแล้ว เพราะพระที่อยู่ตามชนบทบ้านนอกพอที่จะรักษาพระธรรมวินัยเพศพรหมจรรย์ให้รุ่งเรืองและเป็นคำสอนชาวบ้านได้แล้ว ท่านก็หันมาสนใจทางด้านวิปัสสนาธุระโดยมองเห็นประโยชน์ในด้านการปฏิบัติ เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ออกเดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาเรียนพระกรรมฐานกับครูบาอาจารย์เก่งๆ ในยุคนั้น เช่น ๑.หลวงพ่อชื่น วัดภาชี พระนครศรีอยุธยา เชี่ยวชาญด้านวิปัสนากรรมฐานที่สืบทอดพุทธาคมมาจากหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ และ ๒.หลวงพ่อแจ่ม วัดแดงเหนือ เชี่ยวชาญเวทมนต์คาถาอาคม ได้ถ่ายทอดสรรพวิชาให้หลวงพ่อรวยทุกอย่าง อาศัยความขยันหมั่นเพียรและความตั้งใจมุ่งมั่นจึงก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จนวิชาที่เล่าเรียนปฏิบัติเข้มขลังในพลังแห่งวิทยาคมสูงส่ง

              ในมงคลโอกาสวันคล้ายวันเกิด วันที่ ๙ ธ.ค.๒๕๕๖ คณะกรรมการวัดและคณะศิษยานุศิษย์พร้อมใจกันจัดงานมุทิตาสักการะทำบุญอายุวัฒนะมงคล ๙๓ ปี โดยมีกำหนดการเวลา ๑๐.๐๐ น.พิธีมุทิตาสักการะ ๑๐.๓๐ น.พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ เวลา  ๑๑.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเพล ทั้งนี้ หลวงพ่อรวยอนุญาตให้จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น "รวย เจริญ สุข” เพื่อนำรายได้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์วัดตะโก และเพื่อสมทบทุนมูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ประกอบด้วย เหรียญรูปเหมือน พิมพ์กลม เนื้อเงิน, เนื้อเงินลงยา เนื้อทองแดง, เนื้อทองแดงลงยา เนื้อฝาบาตร เนื้ออัลปาก้า, เลสทองคำ, เลสเงิน, เลสเงินลงยา, กำไลทองคำ, กำไลเงิน, แหวนทองคำชาย แหวนเงินชาย แหวนทองคำหญิง แหวนเงินหญิง

              วัตถุมงคลรุ่นนี้วัดจัดสร้างโดยตรง และเปิดจองที่วัดตะโกแห่งเดียวเท่านั้นจนถึงวันที่ ๓๐ พ.ย.๒๕๕๖ โดยจะประกอบพิธีพุทธาภิเษกในวันมหามงคล ๕ ธ.ค.๒๕๕๖ สอบถามโทร.๐-๓๕๗๗-๔๑๑๔, ๐๘-๖๘๒๕-๔๗๙๓, ๐๘-๑๘๖๒-๗๒๕๙ หรือเข้าชมที่ www.wattako.com


เปิดอ่าน