เฟ้นหาสาวไทยในแบบกุลสตรี

ไลฟ์สไตล์  :  8 ต.ค. 2556

ไลฟ์สไตล์ : เฟ้นหาสาวไทยในแบบกุลสตรี

 

                       ด้วยยุคสมัยที่แปรเปลี่ยน วัฒนธรรมจากต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาในบ้านเรามากมาย ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยค่อยๆ เลือนหายไป รวมไปถึงความเป็นกุลสตรีไทยด้วย จึงเป็นที่มาให้ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชมรมกุลสตรีไทย และสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย จัดโครงการ "สรรหากุลสตรีไทย 2556" ขึ้น ภายใต้กรอบคิด "รู้รักษ์ ศักดิ์ศรี กุลสตรีไทย" โดยจัดแถลงข่าวที่ห้องเลอ โลตัส 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด วันก่อน

                       จิดาภา กรุงไกรจักร์ เลขาธิการชมรมกุลสตรีไทย ในฐานะประธานดำเนินงาน โครงการฯ กล่าวว่า ชมรมกุลสตรีไทยจัดโครงการฯ นี้ขึ้นตั้งแต่ปี 2553 เพื่อหวังยกระดับคุณค่าและมาตรฐานหญิงไทย ให้ทัดเทียมนานาชาติ โดยได้รับความสนใจจากเยาวชนไทยในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการฯ มาตลอด 3 ปีที่ผ่านมา

                       "ปีนี้เราต้องการจะขยายแนวคิดของการเป็นผู้หญิงไทยที่ดีไปสู่เยาวชนไทยในช่วงวัย 15-18 ปีมากขึ้น เพราะเยาวชนกลุ่มนี้คือกลุ่มเสี่ยงที่หากไม่เข้าใจในคุณค่าของความเป็นผู้หญิงไทย อาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาอีกมากมาย อาทิ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การทำแท้ง เป็นต้น นอกจากนี้ทางชมรมยังได้จัดโครงการ "พี่สอนน้อง" ที่จะตระเวนไปสอนยุวสตรีไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อปลูกฝังค่านิยมในเรื่องของการรักนวลสงวนตัว และการรักษาไว้ซึ่งค่านิยม ขนบธรรมเนียมตลอดจนวัฒนธรรมอันดีงามของหญิงไทย ซึ่งหากเราเข้าไปกระตุ้นพร้อมปลูกจิตสำนึกเด็กๆ เหล่านี้ได้ ก็เหมือนกับเราได้สร้างภูมิคุ้มกันในชีวิตให้กับพวกเขา และจะช่วยลดปัญหาสังคมอื่นๆ ที่จะตามมา" แม่งานใหญ่กล่าว

                       ด้าน "น้ำตาล" ธิภาดา สารปรัง กุลสตรีไทย 2555 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า โครงการสรรหากุลสตรีไทย เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้อย่างถูกที่ถูกทาง ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้แสดงทัศนคติของความเป็นผู้หญิงไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่ถึงแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่เสน่ห์ของความเป็นกุลสตรีไทยก็ยังคงอยู่ในสังคมไทยเสมอ

                       "ปีที่แล้วที่เข้าร่วมโครงการฯ น้ำตาลมีโอกาสได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง อาทิ การทำอาหาร การวางตัว การพูดจา อย่างทุกวันนี้วัยรุ่นมักใช้ศัพท์แสลงกันเยอะมาก แต่สำหรับตัวเองยังคงพูดจาไพเราะ ซึ่งตรงนี้ถือเป็นเสน่ห์ของน้ำตาลเลยค่ะ และหลังจากรับตำแหน่งน้ำตาลยังมีโอกาสได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้นด้วย ปีนี้น้ำตาลจึงอยากเชิญชวนให้น้องๆ เข้าร่วมโครงการกันเยอะๆ โดยดึงความเป็นตัวเองออกมาใช้ให้มากที่สุด แสดงออกให้คณะกรรมการได้เห็นว่าเราจะคงคุณค่าความเป็นกุลสตรีไทยอย่างไรไม่ให้ล้าหลังในสังคมปัจจุบัน" กุลสตรีไทย 2555 กล่าวเชิญชวน

                       ขณะที่ "ฝน" กัญญาภัค อินทรักษา นักศึกษาชั้นปี้ 3 คณะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในปีนี้ ให้ความเห็นว่า เยาวชนสมัยนี้ส่วนมากจะมีความคิดตามแบบโลกตะวันออก โอกาสที่จะร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยแทบจะไม่มี การที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้จึงถือเป็นโอกาสที่ดีมาก โดยส่วนตัวอยากรำไทยมานานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาส การร่วมโครงการฯ จะได้ฝึกรำไทย ร้อยมาลัย แกะสลักผัก ผลไม้ ประดิษฐ์งานใบตอง ซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่ที่จะได้เรียนรู้ เพราะสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเสน์ห์ของผู้หญิงไทยที่ควรรักษาไว้

                       ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 60 คนจาก 16 สถาบันจะเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 15-21 ตุลาคม ส่วนรอบตัดสินจะจัดขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 18.00น. เป็นต้นไป และจะถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ไปยัง 177 ประเทศทั่วโลก ในวันที่ 26 ตุลาคม เวลา 08.30-09.30 น.

 

 

 

 


เปิดอ่าน