6กุมภาพันธ์วัน'มวยไทยวิถีพุทธ'?

6กุมภาพันธ์วัน'มวยไทยวิถีพุทธ'? : สำราญ สมพงษ์รายงาน

               วันที่ 6 กุมภาพันธ์ของทุกปีถือเป็นวันมวยไทย ตามมติครม.ปี 2554 โดยถือเอาวันที่สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือสมเด็จพระเจ้าเสือเสด็จขึ้นครองราชย์  ด้วยพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยอย่างสูงยิ่ง

               กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  (สวธ.)  กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม ณ หอประชุมเล็ก และเวทีลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นไป โดยในกิจกรรมต่างๆมีพิธีไหว้ครูมวยไทยครูโดยนายวิชิต  ชี้เชิญ ด้วย

               ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านองค์ความรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ซึ่งเป็นศิลปะประจำชาติให้เกิดความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นกับประชาชน  ทั้งประเทศและยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศที่มีมรดกวัฒนธรรมให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง

               กอรปกับนโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์  โดยเฉพาะนโยบายการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว  และการบริการให้มีความหลากหลาย  เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า และเชื่อมโยงธุรกิจบริการ อุตสาหกรรม และการเกษตรเข้าด้วยกัน โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

               ขณะเดียวกันนายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังหารือกับ พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร ประธานสภามวยไทยโลกและคณะ เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก วธ.ในการผลักดันมวยไทยให้เข้าสู่การรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) เพื่อให้เป็นกีฬาที่ใช้แข่งขันในโอลิมปิก

               รมว.วัฒนธรรม กล่าวด้วยว่า ครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งรัฐบาล พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ หากมวยไทยได้รับการรับรองจะต้องมีการจัดประเภทของชนิดกีฬาอีกครั้ง

               จากการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมวยไทยและการผลักดันให้เป็นหนึ่งในกีฬาที่จะมีการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก แม้นจะเป็นสิ่งที่ดี อย่างไรก็ตามก็ยังมีภาพพจน์ของนักมวยที่ประสบผลสำเร็จแต่ในที่สุดแล้วชีวิตกลับตกต่ำ บางคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสร้างความเสื่อมเสียไม่น้อย ทั้งนี้เป็นเพราะอะไร

               ได้พบข้อความจากเฟซบุ๊กนาม กคพ. วิถีพุทธวิถีไทยไท ซึ่งเป็นกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธพร้อมรูปภาพว่า "We Love Muay Thai because we are Thai เมื่อวานนี้ (4 ก.พ.) ศึกษาดูงานเพื่อสร้างสรรค์ "มวยไทยวิถีพุทธ" วันพรุ่งนี้ (6 ก.พ.) เป็นวันมวยไทย"

               สนใจคำว่า "มวยไทยวิถีพุทธ" จึงได้สอบถามได้ความว่า "แก่นปรัชญาของมวยไทยแต่เดิมนั้นพัฒนาและปรับประยุกต์มาจากหลักธรรมในพุทธศาสนา เน้นสติที่ว่องไวในการแก้ไขปัญหา ป้องกัน เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี ปรับร้ายมากให้ร้ายน้อยลง มีสมาธิมุ่งมั่น ไม่ท้อถอย กตัญญูกตเวที เคารพครูอาจารย์ ขยันอดทน ท่วงท่าและชื่อแฝงคติธรรมสอนใจ ฯลฯ

               อ.ดร.วิชิต ชี้เชิญ ท่านทำมานานแล้วแต่ทำเงียบๆ แบบธรรมทาน เป็นบรมครูด้านนี้ แต่ที่อาตมากำลังจะทำนี้ว่าจะมุ่งช่วยพัฒนาผู้นำเยาวชนไทยรุ่นใหม่ที่เข้มแข็งทั้งกายใจ รักในภูมิปัญญาไทย มีศีลธรรม มีจิตอาสา ไม่งั้นนักมวยก็จะไปเป็นพวกขี้เหล้าเมายา ติดการพนันกันหมด จะทำให้เสียคุณค่ามวยไทยไปเลย

               ยังไม่รู้เลย (ว่าโครงการจะเป็นอย่างไร) อยู่ระหว่างศึกษาหาข้อมูล หาแนวร่วมว่าใครเห็นด้วย ใครจะสนับสนุนบ้าง หากโยมมีอะไรจะแนะนำ ก็ขออนุโมทนานะ"

               จึงทำให้ฉุกคิดว่ามวยไทยปัจจุบันนี้มุ่งด้านธุรกิจเรื่องเงินมากเกินไปจึงทำให้เกิดภาพพจน์ด้านเสื่อมเสียปรากฏให้เห็น ทั้งนี้เป็นเพราะมวยไทยได้ห่างจากความเป็นวิถีพุทธไปหรือไม่

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน