'จำรัส28-29'มะนาวสายพันธุ์แกร่ง

'จำรัส 28-29' จากสวนเกษตรธนบุรี สายพันธุ์แกร่งต้านโรค 'แคงเกอร์' : โดย...สุรัตน์ อัตตะ

              ไม่ปฏิเสธว่ามะนาวจัดเป็นไม้ผลชนิดเดียวที่ใช้ในการประกอบอาหารในเกือบทุกเมนู ส่งผลให้มีราคาปรับสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งผลผลิตออกมาน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด สนนในราคาขึ้น 5-10 บาทต่อลูก แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนราคามะนาวจะถูกลงอย่างเห็นได้ชัด ขณะเดียวกันเกษตรกรผูปลูกมะนาวก็มักเจอปัญหาเรื่องโรคระบาดอยู่บ่อย โดยเฉพาะ "โรคแคงเกอร์" มักจะระบาดอย่างรุนแรงในช่วงฤดูฝน ถึงแม้การรักษาด้วยการพ่นยาสารเคมี แต่ก็ทำได้ยาก เนื่องจากฝนจะชะล้างออกไป ใบที่เกิดโรคก็จะหลุดร่วง ถ้าเกิดที่กิ่งก็จะทำให้กิ่งแห้งตายและจะลุกลามไปที่ผลก็จะเกิดจุดแผลทำให้ขายไม่ได้ราคา

              ลุงจำรัส คูหเจริญ อดีตข้าราชการวัย 74 ปีและเจ้าของสวนเกษตรธนบุรี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ หลังจากเกษียณชีวิตราชการก็หันมาสวมหมวกเกษตรกรอย่างเต็มตัว โดยใช้พื้นที่ข้างบ้านเพียง 2 ไร่เศษทำสวนมะนาว พร้อมคิดปรับปรุงพันธุ์มะนาวที่มีความต้านทานโรคแทงเกอร์ขึ้นมา ที่ก่อนหน้าได้ใช้เวลากับการปลูกต้นรักและกล้วยไม้ ตามคำแนะนำของ ศ.ระพี สาคริก บิดาแห่งกล้วยไทย โดยเริ่มจากการพัฒนาสายพันธุ์มะนาวใหม่เพื่อต้านทานโรคแคงเกอร์ เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีชื่อว่ามะนาวพันธุ์จำรัส 9 ก่อนจะต่อยอดปรับปรุงพันธุ์เพิ่ม มีชื่อว่าจำรัส 28 และ 29 ซึ่งทั้งสองสายพันธุ์นี้ได้จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต ประหยัดแรงงานที่จ้างมาป้องกันและกำจัดโรค ตลอดจนลดปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ซึ่งจะลดปัญหาสารตกค้างในผลผลิต อันจะนำมาสู่ความปลอดของผู้บริโภค

              "สำหรับมะนาวจำรัส 28 และจำรัส 29 ได้พัฒนามาจากมะนาวพันธุ์จำรัส 9 ซึ่งเป็นมะนาวลูกผสมระหว่างแป้นพวง (พันธุ์แม่) ผสมกับมะนาวน้ำหอม (ด่านเกวียน) จุดเด่นคือให้ลูกดก ผลโตและมีน้ำมาก น้ำ เนื้อ กลิ่นเหมือนมะนาวแป้น เปลือกบาง น้ำหนักผล 70-100 กรัม การเจริญเติบโตของต้นดี ใบใหญ่และต้านทานโรคดีมาก"

              เจ้าของสวนเกษตรธนบุรีเผยต่อว่า สำหรับมะนาวพันธุ์ 28 นั้น เป็นมะนาวลูกผสมระหว่างมะนาวจำรัส 9 (พันธุ์แม่) ผสมกับมะนาวแป้นจริยาเบอร์ 1 เพื่อเพาะเมล็ดจนเป็นต้นแล้วได้ออกดอกให้ผลเมื่อต้นยังเล็กอยู่ผลโตมาก ทรงผลแบนแบบมะนาวแป้นทั่วไป น้ำ เนื้อ กลิ่น เหมือนมะนาวแป้นทุกประการ เปลือกบาง น้ำมาก ผลที่ออกระยะความเจริญเพียง 2 เดือนก็มีน้ำมากแล้ว ออกดอกง่ายมาก ไม่ต้องบังคับก็ให้ดอกตลอดทั้งปี ส่วนการเจริญเติบโตของต้นและการต้านทานโรคดีมาก

              ส่วนมะนาวจำรัส 29 ซึ่งเป็นผลจากการผสมระหว่างมะนาวจำรัส 9 (พันธุ์แม่) และใช้ส้มโชกุนเป็นพ่อ เมื่อได้เพาะเมล็ดจนโตขึ้นมาแล้วก็จะให้ผลผลิตเมื่อต้นมีอายุ 3 ปี ลักษณะผลแบนเหมือนมะนาวแป้นทั่วไป เปลือกบางน้ำมาก เหมือนมะนาวจำรัส 28 จุดเด่นน้ำมากและผลโต ที่สำคัญไม่ต้องบังคับออกดอกเหมือนกับมะนาวจำรัส 28

              "ความแตกต่างของมะนาวพันธุ์จำรัส 28 และ 29 คือหนามของมะนาวจำรัส 29 จะยาวกว่าพันธุ์จำรัส 28 ส่วนข้อดีของสองสายพันธุ์นี้จะใกล้เคียงกันและทั้งคู่มีปริมาณของความเปรี้ยวมากกว่ามะนาวจำรัส 9 ซึ่งมะนาวสายพันธุ์จำรัส 9 ที่ผมได้พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมา ได้แพร่กระจายปลูกทั่วประเทศแล้วเพียงแต่ใช้เป็นชื่ออื่น เพราะยังไม่จดสิทธิบัตร แต่พันธุ์จำรัส 28 และ 29 ได้จดเรียบร้อยแล้ว"

 

              ลุงจำรัสย้ำด้วยว่า สำหรับมะนาวพันธุ์จำรัส 28 และ 29 นั้นเหมาะที่จะปลูกในพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรงของโรคแคงเกอร์และเกษตรกรก็ไม่มีความรู้ความชำนาญในการควบคุมโรคดังกล่าวอย่างเพียงพอ ที่สำคัญมะนาวทั้งสองสายพันธุ์นี้สามารถให้ผลผลิตนอกฤดูได้โดยไม่ต้องมีการบังคับ ซึ่งหากเกษตรกรท่านใดสนใจมะนาวสายพันธุ์ดังกล่าวหรือต้องการคำแนะนำวิธีแก้ปัญหาโรคแคงเกอร์ในมะนาวสอบถามรายละเอียดได้ที่ลุงจำรัส คูหเจริญ เจ้าของสวนเกษตรธนบุรี 08-1552-6700 ยินดีให้คำแนะนำตลอดเวลา

 

 

--------------------

('จำรัส 28-29' จากสวนเกษตรธนบุรี สายพันธุ์แกร่งต้านโรค 'แคงเกอร์' : โดย...สุรัตน์ อัตตะ)

 

 


เปิดอ่าน