หุ่นพยนต์ตาปะขาวตักศิลาไสยเวทแดนใต้

หุ่นพยนต์ตาปะขาว "สำนักตักศิลาเขาอ้อ" ตักศิลาไสยเวทแดนใต้ : พระองค์ครูโดยไตรเทพ ไกรงู

              "หุ่นพยนต์" ถือว่าเป็นเครื่องรางอันเลื่องชื่อของ "สำนักตักสิลาเขาอ้อ"  จ.พัทลุง สำนักไสยเวทแดนใต้อันโด่งดังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป เริ่มตั้งแต่สัตว์เล็กไปจนถึงสัตว์ และอมนุษย์ก็ตามขึ้นอยู่กับพลังกะแสจิตของคณาจารย์ท่านนั้น กำหนดให้หุ่นพยนต์ออกมาในรูปแบบใด เพื่อประโยชน์สิ่งใดสิ่งหนึ่งในการใช้
 
              ในอดีตแต่ครั้งโบราณจนถึงปัจจุบัน ผู้บำเพ็ญพรตทั้งหลาย เช่น ฤาษี-พราหมณาจารย์-นักสิทธิ์วิทยา-พระคณาจารย์ที่แก่กล้า และเชี่ยวชาญในวิชาอาคม โดยคณาจารย์แต่ละท่านนั้นเป็นเหล่าผู้ที่มีสมาธิแก่กล้าสำเร็จภูมิธรรมชั้นสูง ในด้านสมถะหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ตาม สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ออกมาได้หลายรูปแบบ
 
              แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ พระคณาจารย์เหล่านั้นท่านจะแสดงฤทธิ์หรือไม่ หรือมีเหตุอันควรสิ่งใดที่จำเป็นจะแสดงฤทธิ์ออกมา ถ้าหากจะแสดงฤทธิ์ออกมา ก็คงเป็นไปเพื่อยังความศรัทธาของพุทธบริษัททั้งหลายที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ให้ศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นไปเป็นสำคัญ
 
              การผูกหุ่นพยนต์ของคณาจารย์รูปใดรูปหนึ่ง จะกำหนดให้เกิดอาการ 32 สามารถรับรู้และรู้เห็นเคลื่อนไหวได้ เหมือนกับสิ่งมีชีวิตจริงทุกประการ หรือในลักษณะของการแอบแฝง ซ่อนเร้น อยู่ในวัตถุธาตุ อาถรรพณ์ต่างๆ จะแสดงฤทธิ์คอยปกป้องเมื่อมีผู้คิดร้ายหรือถ้าหากเป็นสถานที่ต่างๆ ที่หุ่นพยนต์ดูแลรักษา หุ่นพยนต์จะแสดงฤทธิ์ในอาการต่างๆ ในหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไปคอยปกป้องเฝ้าทรัพย์สินสิ่งต่างๆ ในบริเวณพื้นที่นั้นๆ
 
              หุ่นพยนต์มีหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป เริ่มตั้งแต่สัตว์เล็กไปจนถึงสัตว์ และอมนุษย์ก็ตามขึ้นอยู่กับพลังกะแสจิตของคณาจารย์ท่านนั้น กำหนดให้หุ่นพยนต์ออกมาในรูปแบบใด เพื่อประโยชน์สิ่งใดสิ่งหนึ่งในการใช้พระเกจิอาจารย์ชื่อดังสายเขาอ้อเคยกล่าวไว้ว่าหุ่น คือ รูปตุ๊กตา รูปแบบที่จำลองจากของจริงแบบต่างๆ รูปปั้นหรือรูปแกะสลักที่ทำไว้เป็นแบบพยนต์ คือสิ่งที่ผู้ทรงวิทยาคมปลุกเสกให้มีชีวิตขึ้น "หุ่นพยนต์" แปลรวมๆ ได้ความว่าตุ๊กตารูปแบบต่างๆ ที่จำลองมาจากของจริงได้รับการปลุกเสกจากพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมให้มีชีวิตจิตวิญญาณขึ้น
 
              การสร้างหุ่นพยนต์ จัดพิธีกรรมตามตำราเขาอ้อทุกประการโดยเริ่มแรกกำหนดเรียกรูปเรียกนามจากธาตุทั้ง 4 ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟจนให้เกิดอาการ 32 สามารถรับรูปเห็นเป็นเคลื่อนไหวได้เหมือนสิ่งมีชีวิตหรือผูกจิตซ่อนเร้นอยู่ในวัตถุธาตุอาถรรพณ์นั้น ดวงจิตจะคอยแอบแฝงแสดงฤทธิ์ปกป้องคุ้มครองผู้ที่เป็นเจ้าของหุ่นพยนต์ เมื่อมีผู้คนคิดปองร้ายหรือมีเจตนาที่ไม่ดีถ้าเป็นสถานที่ต่างๆ หุ่นพยนต์จะแสดงฤทธิ์ดูแลรักษาเฝ้าทรัพย์สินในพื้นที่นั้นๆ
 
              พระเกจิอาจารย์ชื่อดังสายเขาอ้อเคยกล่าวไว้ว่าหุ่น คือ รูปตุ๊กตา รูปแบบที่จำลองจากของจริงแบบต่างๆ รูปปั้นหรือรูปแกะสลักที่ทำไว้เป็นแบบพยนต์ คือสิ่งที่ผู้ทรงวิทยาคมปลุกเสกให้มีชีวิตขึ้น "หุ่นพยนต์" แปลรวมๆ ได้ความว่าตุ๊กตารูปแบบต่างๆ ที่จำลองมาจากของจริงได้รับการปลุกเสกจากพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมให้มีชีวิตจิตวิญญาณขึ้น
 
              ตามตำราเขาอ้อการสร้างหุ่นพยนต์ พิธีกรรมเริ่มแรกกำหนดเรียกรูปเรียกนามจากธาตุทั้ง ๔ ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟจนให้เกิดอาการ ๓๒ โดยมีคติความเชื่อว่า สามารถรับรูปเห็นเป็นเคลื่อนไหวได้เหมือนสิ่งมีชีวิตหรือผูกจิตซ่อนเร้นอยู่ในวัตถุธาตุอาถรรพณ์นั้น ดวงจิตจะคอยแอบแฝงแสดงฤทธิ์ปกป้องคุ้มครองผู้ที่เป็นเจ้าของหุ่นพยนต์
 
              เมื่อมีผู้คนคิดปองร้ายหรือมีเจตนาที่ไม่ดีถ้าเป็นสถานที่ต่างๆ หุ่นพยนต์จะแสดงฤทธิ์ดูแลรักษาเฝ้าทรัพย์สินในพื้นที่นั้นๆ แสดงฤทธิ์คอยปกป้องเมื่อมีผู้คิดร้ายหรือถ้าหากเป็นสถานที่ต่างๆ ขับไล่สิ่งอัปมงคลอำนาจชั่วร้ายและภูติ ผี ปีศาจ กันคุณไสย ลมเพลมพัด กันและแก้ของไม่ดี บูชาไว้ติดตัวได้หญิงและชาย บูชาไว้ในรถ สำนักงานร้านค้าเฝ้าเรือกสวนไร่นา กันขโมย ปกป้องกันภัยให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง
 
              การสร้างหุ่นพยนต์ ตำรับเขาอ้ออันเลื่องชื่อต้องยกให้ พระครูพิพิธวรกิจ หรือ พ่อท่านคล้อย อโนโม พระเกจิอาจารย์ดังสายเขาอ้อวัดภูเขาทอง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ได้สร้าง "หุ่นพยนต์ตัวครู" รูปคนแก่โบราณด้วยเนื้อตะปูโรงผี ที่ใครๆ ยอมรับว่าเข้มขลัง เมื่อกลางปี 2548 ปัจจุบันเป็นที่แสวงหาของนักสะสมวัตถุมงคลประเภทนี้เป็นอย่างมาก โดยล่าสุดได้จัดสร้าง "หุ่นพยนต์ตาปะขาวหมื่นยันต์" จะประกอบ พิธีปลุกเสกวัตถุมงคล วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ณ.อุโบสถ วัดภูเขาทอง พัทลุง
 
              หุ่นพยนต์ "หมื่นยันต์" หลวงพ่อคล้อยมีการจัดสร้างทั้งหมด ๑๒ เนื้อ ประกอบด้วย ๑.เนื้อนวะโลหะ ๒.เนื้ออัลปาก้ากางเกงทองแดง ๓.เนื้อทองฝาบาตรกางเกงทองแดง ๔.เนื้อทองแดงกางเกงทองฝาบาตร ๕.เนื้ออัลปาก้า ๖.เนื้อทองฝาบาตร ๗.เนื้อทองแดง ๘.เนื้อตะกั่ว ๙.เนื้อมหาว่านขาวกางเกงทองแดง ๑๐.เนื้อมหาว่านดำกางเกงทองฝาบาตร ๑๑.เนื้อมหาว่านขาว และ ๑๒.เนื้อมหาว่านดำ
 
              สำหรับยันต์ที่อยู่ด้านหลังเหรียญหุ่นพยนต์เป็นอักขระเลขยันต์ตามสูตรสายเขาอ้อ ซึ่งนำมาจากเหรียญรุ่น "มหายันต์ มหามงคล" เช่น ยันต์พระนอโมธงชัย, ยันต์พระปิติ ๑๐ พระองค์ ยันต์พระพิชัยสมบัติ, ยันต์มงคลจักรวาล ฯลฯ และลง นะตามสูตรเขาอ้อ เช่น นะไม้บรรทัด พระพุทธเจ้า, พระธรรมคุณ, พระสังฆคุณ, นะพระนอโม, นะปราบทวีป, นะลือชา, นะมงคล ฯลฯ ลงพระยันต์ ๑๐๘ พระยันต์, ลงยันต์ปถมัง ๑๔ นะ ฯลฯ
    
               ในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นมหายันต์ มหามงคล หลวงพ่อคล้อยได้สร้างขึ้นเพื่อนำปัจจัยซ่อมแซมเสนาสนะ และบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดภูเขาทอง พุทธศาสนิกนร่วมบุญได้ที่ วัดภูเขาทอง โทร.๐๘-๖๒๙๓-๘๙๐๐ และ และ ๐๘-๖๓๒๑-๕๕๔๘

 


เปิดอ่าน