วัดคำประมงดูแลผู้ป่วยมะเร็งมจร.ชูวิจัยเด่นปี55

วัดคำประมงดูแลผู้ป่วยมะเร็งมจร.ชูวิจัยเด่นปี55 : เรื่อง/รูป โดยสำราญ สมพงษ์

             "มะเร็ง" นับเป็นภัยเงียบคร่าชีวิตมนุษย์ในแต่ละปีเป็นจำนวนไม่น้อยไม่แพ้โรคเอดส์  ไม่ว่าจะเป็นยาจกหรือมหาเศรษฐีอย่าง "สตีฟ จ็อบส์" เจ้าพ่อแอบเปิ้ล ผลิตไอแพด-ไอโฟนให้มนุษย์ได้ใช้กันก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อไม่นานมานี้

              เมื่อเป็นโรคมะเร็งแล้วจะรักษาหรือบริหารชีวิตอย่างไรให้อยู่อย่างมีความสุข หน่วยงานใดในสังคมจะมีส่วนช่วยบ้าง  หากเป็นโรคเอดส์ระยะสุดท้ายวัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี ภายใต้การดูแลของพระอุดมประชาทร  (อลงกต   ติกฺขปญฺโญ ) ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเอดส์ที่ไร้ที่พึ่งได้เป็นอย่างดียิ่ง แล้วเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายจะมีหน่วยงานใดดูแล

              วัดคำประมง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ได้ทำหน้าที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย โดยสอนเริ่มตั้งแต่การปฏิบัติตนที่ถูกต้องของผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ปรับสภาพจิตใจที่เศร้าหมองให้มีคความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ดนตรีบำบัด สวดมนต์ร่วมกัน สร้างมิตรภาพและกำลังใจร่วมกัน ผ่านความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างเกื้อกูลภายในวัด

              หลักธรรมที่มีเทคนิคในการสอนทำให้ผู้ฟังผ่อนคลายทุกข์จากความเจ็บป่วยทางกายและใจ พิธีกรรมต้มยาสมุนไพร การฝึกสมาธิโดยมรณานุสติ ร่วมถึงการเรียนรู้ความจริงเชิงประจักษ์ คือการร่วมสวดมนต์ให้กับคนไข้หนักที่ใกล้เสียชีวิต ทำให้เห็นสัจธรรมของชีวิตและเกิดความปล่อยวาง เกิดปัญญาในการดำเนินชีวิตที่เหลือของตนเองอย่างมีความสุข

              จากผลการปฏิบัติต่อผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายของวัดคำประมงดังกล่าว ทำให้สุขภาพกายและใจของผู้ป่วยเป็นไปในทางที่ดีขึ้น รับประทานอาหารได้มากขึ้น หน้าตายิ้มแย้ม ร่างกายสดชื่น ก้อนเนื้อมะเร็งนิ่มลง ส่วนผลลัพธ์ความทุกข์ทางใจ ทุกข์น้อยลง เกิดความปล่อยวาง มีความตั้งใจที่จะต่อสู้กับโรคร้ายแต่ในขณะเดียวกันถ้ามีอาการลุกลามมากขึ้น ก็สามารถยอมรับและพร้อมที่จะจากไปอย่างมีความสุข

              การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวมของวัดคำประมงดังกล่าว เป็นผลการวิจัยเรื่องการจัดการเพื่อดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวม : กรณีศึกษาวัดคำประมง จังหวัดสกลนคร ของนางสาวจรัสแสง ผิวอ่อน นักศึกษาปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ซึ่งมีนามสกุลด้วยกับนายปิยะพงษ์ ผิวอ่อน  อดีตศูนย์หน้าฟุตบอลทีมชาติไทย ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นวิจัยเด่นประจำปี 2555 หนึ่งในหกเรื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)  

              เมื่อวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา พระมหาสมบูรณ์ วุฒิกโร รองอธิการบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจร. และผู้วิจัย ได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงผลการคัดเลือก และจะจัดงานสัมมนาวิชาการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในวันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค.นี้ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00น.ที่หอประชุมมวก.49 มจร.อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  ภายในงานจะได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายของวัดคำประมงแล้ว ยังจะได้ทราบเกี่ยวกับผลงานวิจัยดีเด่นอีก 5 เรื่องคือ

              1.การศึกษาวิเคราะห์ปาณาติบาตในเซลล์มนุษย์และตัวอ่อนมนุษย์ ซึ่งจะได้ทราบว่าการคุมกำเนิดแบบต่างๆ การผสมเทียม การทำเด็กหลอดแก้วเป็นต้น มีความเสี่ยงต่อการผิดศีลข้อปาณาติบาตหรือไม่อย่างไร

              2.กายวิภาคที่เกื้อหนุนต่อการปฏิบัติกัมมัฏฐาน

              3.CURING BODY AND MIND : HOW MODERN MEDICINE MAKES USE OF THE BUDDHA'TEACHINGS

              4.พุทธวิธีในการจัดการความขัดแย้งในระบบสาธารณสุขของไทย ซึ่งจะประยุกต์ใช้กับความขัดแย้งทางการเมืองและสังคมไทยในปัจจุบันนี้ได้เป็นอย่างดี

              5.การศึกษาวิเคราะห์เรื่องรัศมีในพระพุทธศาสนาเถรวาทผ่านแนวคิดเรื่องแสงในวิทยาการสมัยใหม่เรื่องสนามพลังงานในมนุษย์

              จะเห็นได้ว่าผลงานวิจัยที่บัณฑิตวิทยาลัย มจร.คัดเลือกให้เป็นผลงานที่ดีเด่นประจำปี 2555 นั้น เน้นหนักทางด้านสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพเป็นสำคัญ ซึ่งก็จะสอดคล้องกับภาวะของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยอยู่ในช่วงวัยทำงานและเข้าสู่วัยชรา ดังนั้นการดูแลสุขภาพจึงถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศอีกทางหนึ่งด้วย เชื่อแน่ว่างานสัมมนาวิชาการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นของ บัณฑิตวิทยาลัย มจร. จะตอบสนองประเด็นนี้ได้เป็นอย่างดียิ่ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน