มะเขือเทศเชื่อมอบแห้ง'แม่ฉุย'

มะเขือเทศเชื่อมอบแห้ง 'แม่ฉุย' รวยด้วยมือ ชาวบ้านดอนตูม : โดย ... สุรัตน์ อัตตะ

          ผลกระทบจากผลผลิตล้นตลาด ส่งผลให้ประสบปัญหาราคาตกต่ำ ให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม ซึ่งยึดอาชีพปลูกมะเขือเทศราชินีเพื่อจำหน่ายผลสด ต้องหันมาทำการแปรรูปเพิ่มมูลค่าแทน ด้วยความมุ่งมั่นของหมู่มวลสมาชิกกลุ่มภายใต้การนำของ "ประยงค์ วงษสกุล" ประธานกลุ่ม ทำให้วันนี้มะเขือเทศราชินีแปรรูปในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เชื่อมอบแห้ง มีรสชาติที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

          ประยงค์ วงษสกุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม ย้อนอดีตให้ฟังว่าแต่เดิมชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรปลูกผักปลอดสารพิษและมีการรวมกลุ่มปลูกกระเจี๊ยบเขียว แต่มักประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอเลี้ยงครอบครัว จากนั้นจึงหันมาปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่ หรือบางคนเรียกมะเขือเทศราชินี โดยได้รับการส่งเสริมด้านเมล็ดพันธุ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

          "การปลูกมะเขือเทศราชินีในระยะเริ่มแรกให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี มีราคาสูง แต่เนื่องจากมะเขือเทศพันธุ์นี้ให้ผลดกมาก เมื่อเกษตรกรปลูกมากขึ้น จึงทำให้ผลผลิตล้นตลาด ประกอบกันการปลูกมะเขือเทศติดต่อกันในพื้นที่เดิมจะให้ผลที่มีขนาดเล็กลง ไม่สามารถจำหน่ายเป็นผลสดได้และบางครั้งในช่วงฤดูฝน ฝนตกชุกมาก ทำให้ผลมะเขือเทศแตกเกิดความเสียหาย จึงเป็นที่มาของแนวคิดที่จะผลผลิตมาแปรรูป"

          ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม เล่าต่อว่าจากนั้นในปี 2548 กลุ่มจึงได้แก้ไขปัญหา โดยได้นำมะเขือเทศที่ล้นตลาดและผลผลิตที่ไม่ได้ขนาดหรือมีตำหนิมาแปรรูปเป็นมะเขือเทศราชินีอบแห้งและมะเขือเทศราชินีเชื่อมอบแห้งสามรส โดยการสนับสนุนจากสหกรณ์จังหวัดนครปฐมและเมื่อรัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 กลุ่มจึงยื่นขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนและได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ในปีเดียวกัน ส่งผลให้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการตลาดมะเขือเทศผลสดและมะเขือเทศแปรรูปทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐมให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนของจังหวัดอีกด้วย

          ประยงค์ยังได้อธิบายขั้นตอนการปลูกมะเขือเทศราชินีว่าเริ่มจากการปรับดินให้เหมาะสมสำหรับการปลูก กล่าวคือต้องให้ดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี มีอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 15-25 องศาเซลเซียส และควรปลูกในช่วงปลายฤดูฝนจนถึงฤดูหนาว เพราะจะได้ผลผลิตดี ส่วนวิธีการปลูกให้นำเมล็ดมาเพาะกล้า จนเมื่ออายุได้ประมาณ 22-25 วัน จึงย้ายที่ปลูกโดยทำแปลงเป็นร่อง ร่องละ 2 แถว มีระยะห่างแถวละ 1 เมตร ระยะะหว่างหลุม 40-50 เซนติเมตร รองพื้นด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 ช้อนแกงต่อหลุมแล้วย้ายกล้ามาปลูกหลุมละ 1-2 ต้น กลบดินรดน้ำให้ชุ่มพอสมควร หลังจากนั้นควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอวันละ 1-2 ครั้ง มีการให้ปุ๋ย 3 ระยะ คือหลังปลูก 7-15 วัน ใช้ปุ๋ย 15-15-15 หรือ 46-0-0 เพื่อเร่งการเจริญเติบโต หลังจากใส่ปุ๋ยครั้งแรก 15 วันให้สูตร 13-13-21 และหลังใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ประมาณ 15 วันใส่ปุ๋ยสูตร 0-0-60

          "เมื่อปลูกได้ประมาณ 30-45 วัน มะเขือเทศเริ่มออกดอกและจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุประมาณ 70-90 วัน จากนั้นก็เก็บผลผลิตได้นานถึง 2-3 เดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา ส่วนการให้ผลผลิตนั้นเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,000-4,000 กิโลกรัมต่อไร่"

          ส่วนในเรื่องการตลาดนั้น ประยงค์บอกว่าขณะนี้ไม่มีปัญหา มีคำสั่งซื้อเข้ามาเกือบทุกวัน โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์มะเขือเทศราชินีเชื่อมอบแห้งฝีมือสมาชิกกลุ่มนั้นมีให้เลือก 4 รส ได้แก่ รสดั้งเดิม สามรส รสบ๊วยและรสน้ำผึ้งผสมมะนาว ภายใต้ตราสัญลักษณ์ "แม่ฉุย" มีจำหน่ายแบบบรรจุถุงใส ขนาด 200 กรัม สนนในราคาถุงละ 50 บาทและแบบบบรจุซอง สนนราคาซองละ 12 บาทและ 15 บาท มีวางจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีทุกสาขา ส่วนมะเขือเทศราชินีผลสด มีจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ทุกสาขา ตลาดไทและปากคลองตลาด สำหรับใน จ.นครปฐม มีจำหน่ายประจำที่ตลาดปฐมมงคล ตลาดน้ำดอนหวายและตลาดน้ำลำพญา ผู้สนใจผลิตภัณฑ์มะเขือเทศราชินีเชื่อมอบแห้งติดต่อได้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม เลขที่ 65 หมู่ 5 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม โทร.0-34275-665, 08-6160-1393 ได้ทุกวัน

 

----------

แปรรูปมะเชือเทศเชื่อมอบแห้ง

 

          หลังจากมะเขือเทศผลสดจากไร่ของสมาชิกถูกส่งมายังจุดรวบรวมผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม จากนั้นก็คักแยกเป็นผลผลิตคุณภาพดีสำหรับการจำหน่ายผลสด ส่วนผลผลิตที่ไม่ได้ขนาดหรือมีตำหนิก็จะนำมาแปรรูปในอาคารที่สะอาดได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ตามกระบวนการผลิต 

          โดยเริ่มจากนำผลมะเขือเทศมาล้างด้วยน้ำให้สะอาด จากนั้นก็มาตัดแต่งและกรีดผลแล้วนำไปแช่ในน้ำปูนใสที่ตกตะกอนแล้วนาน 3-5 ชั่วโมง ก่อนนำมาล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ทำน้ำเชื่อม (ต้นน้ำกับน้ำตาลอัตรา 1:1) ที่ความร้อนมากกว่า 100 องศาเซลเซียสแล้วนำมะเขือเทศที่เตรียมไว้มาแช่ในน้ำเชื่อมอัตรามะเขือเทศ 3 ส่วน น้ำเชื่อม 1 ส่วน นาน 5-7 วัน โดยให้แยกมะเขือเทศออกแล้วนำน้ำเชื่อมไปอุ่นที่ร้อนมากกว่า 100 องศาเซลเซียสทุกวัน

          จากนั้นนำมะเขือเทศล้างน้ำเชื่อมออกในน้ำสะอาดต้มและผึ้งแดดให้สะเด็ดน้ำแล้วนำมาอบในอุณหภูมิที่ 60 องศาเซลเซียส นาน 2-3 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความชื้นของมะเขือเทศด้วยเสร็จแล้วก็นำมาปรุงรสตามที่ต้องการและบรรจุถุงเพื่อจำหน่ายต่อไป 

          ชมขั้นตอนการแปรรูปมะเขือเทศราชินีเชื่อมอบแห้งได้ในรายการ "เกษตรทำกิน" กับ "คมชัด ลึก" ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง "ระวังภัย" ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม เวลา 16.00-17.00 น.หรือดูย้อนหลังได้ที่ www.ระวังภัย.com)

 

----------

(หมายเหตุ : มะเขือเทศเชื่อมอบแห้ง 'แม่ฉุย' รวยด้วยมือ ชาวบ้านดอนตูม : โดย ... สุรัตน์ อัตตะ)

----------

 

 


เปิดอ่าน