'โมฬีสยาม'ดอกหอมทั้งวัน

'โมฬีสยาม' ดอกหอมทั้งวัน : คอลัมน์ ไม้ดี มีประโยชน์ : โดย ... นายสวีสอง

..........

 

          จะเห็น "โมฬีสยาม" ได้ตามป่าดิบในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตกเฉียงใต้ของไทย มีถิ่นกำเนิดที่อินเดีย นับเป็นพรรณไม้ที่หาดูได้ยากดอกสวย ขึ้นที่ระดับความสูง 150-800 เมตร   

 

          เป็นไม้ยืนต้น ในวงศ์ STERCULIACEAE ชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ Reevesia pubescens Mast. var. ลำต้นแตกกิ่งอ่อน สูง 8-15 เมตร 

 

          ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเวียนเรียงสลับ ทรงรูปไข่กึ่งรี ขอบเรียบ ผิวเกลี้ยง โคนมน ปลายเรียวแหลม ยาว 9-20 เซนติเมตร

 

          ดอก เป็นช่อ ออกตามซอกใบที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยมากรวมเป็นช่อยาว รูปทรงคล้ายระฆัง สีขาวอมเหลือง กลิ่นหอมตลอดวัน 

 

          ผล เป็นพูยาว ทรงไข่กลับ 5 พู สีเขียวอ่อน เมื่อแก่จัดจะแตกออก เมล็ดเล็ก มีปีกยาว 2-4 เซนติเมตร

 

          ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ชอบแดด อากาศเย็น

 

 

----------

(หมายเหตุ : 'โมฬีสยาม' ดอกหอมทั้งวัน : คอลัมน์ ไม้ดี มีประโยชน์ : โดย ... นายสวีสอง)

----------

 

 


เปิดอ่าน