...กฎหมายศักดิ์สิทธิ์...

...กฎหมายศักดิ์สิทธิ์... : คอลัมน์ทำเนียบราษฎร : นายทิวา

...........................

...........................

๏ ในนามกฎหมายอันสูงสุด 

เราฉุดกระชากและลากถู 

กฎหมายสูงสุดเพื่อเชิดชู 

เข้มขลังวางอยู่แล้วบูชา 

๏ ภาวนาท่องบ่นความศักดิ์สิทธิ์ 

อธิปไตยนิรมิตทรงคุณค่า 

ประชาธิปไตยอวดสายตา 

แทนด้วยศรัทธาสาธุชน 

๏ กฎหมายสูงสุดอันสูงสุด 

ข้อตกลงมนุษย์สัมฤทธิผล 

ตกลงตามหลักแบบสากล 

ตกลงฉ้อฉลเอาตามใจ 

๏ ในนามธรรมนูญแห่งรัฐชาติ 

ในนามอำนาจที่หวาดไหว 

ในนามประชาชนทุกคนไป 

ในนามอธิปไตยที่ไม่มี 

๏ โดยการบันทึกเป็นลายลักษณ์ 

ไม่ใช่โดยหลักโดยศักดิ์ศรี 

โดยบทบัญญัติเพื่อย่ำยี 

ไร้เจตนาดีโดยเจตนา 

๏ กฎหมายสูงสุดสูงภารกิจ 

เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ทรงคุณค่า 

ธูปเทียนดอกไม้ปิดหูปิดตา 

เสกประชาธิปไตยมาให้แล้ว !. 

................................... 

นายทิวา 

 


เปิดอ่าน