วันพระที่ร.ร.วินิตศึกษาฯ

วันพระ ที่ร.ร.วินิตศึกษาฯ : "เยือนถิ่นเรือนธรรม" โดย ไตรเทพ ไกรงู 0

          คำว่า "วันโกน-วันพระ" ก็เป็นคำที่เราเรียกกันคู่กัน ส่วนคำว่า วันโกน นั้น ไม่มีปรากฏในคัมภีร์ เพราะเป็นคำที่เราชาวพุทธในประเทศไทยกำหนดขึ้นมา ในคัมภีร์ก็มีระบุไว้ ถึงการถืออุโบสถศีล และเป็นวันที่พระท่านจะมาประชุมกันทำสังฆกรรม เช่นใน ๑๕ ค่ำ ทีนี้เมื่อพระท่านมาประชุมทำสังฆกรรม ชาวไทยก็เลยถือเอาว่า เป็นวันพระ ส่วนคำว่าวันโกนนั้น ก็คงจะถือเอาว่า พระสงฆ์ท่านจะปลงผม ในวันก่อนวันพระ

           แต่ก่อนในประเทศไทยของเรานั้น ใช้วันโกน-วันพระ เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชน ชาวบ้าน หรือเด็กนักเรียน ได้หยุดงาน หยุดเรียน เพื่อเข้าวัด บำเพ็ญกุศลพิธีต่างๆ เพราะประชาชนใช้ศาลาการเปรียญเป็นที่ทำบุญ และพิธีการทางศาสนา แต่ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๑ ทางราชการได้เปลี่ยนวัดหยุดราชการจากเดิมหยุดเรียนวันโกน วันพระ ให้เป็นหยุดเรียน วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตามหนังสือที่ สห.๕๑/๑๔๘๐ ธรรมเนียมการหยุดในวันโกน-วันพระนี้ ก็ถูกยกเลิกไป

           นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา คนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเด็กนักเรียนก็ค่อยๆ ห่างวัดห่างวาไปโดยลำดับ วันพระกลายเป็นความทรงจำในอดีต แต่ก็ยังมีกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ๙๓ แห่ง  รวมทั้งโรงเรียนวัด และโรงเรียนเอกชนอีกหลายสิบแห่ง ยังคงให้ความสำคัญต่อวันพระ โดยปรับปรุงการหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมของนักเรียนให้สอดคล้องกับวันพระ

           โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา (วัดกวิศรารามราชวรวิหาร) สังกัดสำนักบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมี พระราชพุทธิวราภรณ์ (ประเทือง อาภาธโร)เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ รวมทั้งเป็นผู้อำนวยการด้วย ก็เป็นหนึ่งในของวัดในพระพุทธศาสนา ๙๓ แห่งที่นำวันพระเข้าโรงเรียน

           พระราชพุทธิวราภรณ์ บอกว่า หลวงพ่อพระพุทธวรญาณ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนวินิตศึกษา ได้ตั้งปณิธานปลูกฝังคุณธรรม ๔ ประการ ให้ศิษย์วินิตศึกษาทุกคนปฏิบัติคือ  ๑.การรักษาสัจจะ ความจริงใจต่อตนเอง ที่จะปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม ๒.รู้จักข่มใจตัวเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในทำนองคลองธรรม ๓.การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด และ ๔.การรู้จักละวางความชั่ว รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่

           ทั้งนี้ ถ้าวันพระตรงกับวันจันทร์-ศุกร์ ครูจะแต่งชุดด้วยเครื่องแบบสีขาวทั้งโรงเรียน แรกเริ่มของโครงการจะเชิญชวนเด็กนักเรียนที่มีวันเกิดในช่วงสัปดาห์ หรือเดือนดังกล่าว มาร่วมทำบุญตักบาตรในตอนเช้าก่อนเคารพธงชาติ จากนั้นก็จะมีสวดมนต์ สมาทานศีล รวมทั้งการอบรมศีลธรรมประมาณ ๑ ชั่วโมง หากวันพระใดตรงกับวันเสาร์ ก็จะเลื่อนมาจัดกิจกรรมในวันศุกร์ ส่วนวันพระที่ตรงกับวันอาทิตย์ก็จะเลื่อนไปจัดกิจกรรมในวันจันทร์แทน

           โดยในช่วงเริ่มทำโครงการวันพระในโรงเรียนนั้น ได้รับความร่วมมือจากครูและนักเรียนไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์  แต่หลังจากทำโครงการได้ระยะหนึ่ง ปรากฏว่าประสบความสำเร็จเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะนอกจากเด็กและครูในโรงเรียนแล้ว ยังมีผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมทำบุญใส่บาตรในวันพระอีกด้วย

           พร้อมกันนี้ พระวิสุทธิ์พุทธิศาสตร์ พูดทิ้งท้ายไว้อย่างน่าคิดว่า "ปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่า ครูในโรงเรียนวัดบางแห่งให้ความสำคัญพระน้อยลง หรือบางแห่งถึงขั้นว่า ไม่ได้ให้ความสำคัญวันพระเลย เมื่อโรงเรียนห่างวัดเด็กก็ห่างวัด เมื่อเด็กห่างวัดความมีศีลธรรม ความมีระเบียบวินัยก็ถอยห่างไปด้วย ทั้งๆ ที่ชื่อของโรงเรียนก็เป็นชื่อเดียวกับวัด รวมทั้งโรงเรียนก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัด ครูและพระต่างก็เป็นผู้ให้ความรู้เหมือนกัน ขณะเดียวกันต่างก็มีลูกศิษย์กลุ่มเดียวกัน เมื่อใดหันมาร่วมมือกัน เชื่อว่าการศึกษาของเยาวชนน่าจะดีกว่านี้ โดยเฉพาะด้านศีลธรรม"

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน